Staff Portal      Student Portal      kLMS

Direktori

BAHAGIAN PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT DAN MULTIMEDIA (BPSMM)
Aras 1, Perpustakaan Imam Al-Syafi'i,
Blok Teknologi Maklumat, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS),
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.

+603 8911 7000
+603 8925 4467
library@kuis.edu.my

  

zuhana
PN. ZUHANA BINTI ZAKARIA
Pustakawan
Ketua Bahagian
3368
zuhana@kuis.edu.my
kariman
EN. MUHAMMAD KARIMAN BIN MOHAMED ALIH
Pembantu Perpustakaan
3368
mkariman@kuis.edu.my
syahmi
EN. MOHAMMAD SYAHMI BIN ABDUL RAHMAN
Pembantu Perpustakaan
2113
mohdsyahmi@kuis.edu.my