Staff Portal      MyPortal      kLMS      COVID-19

Direktori

PUSAT MOBILITI DAN LATIHAN INDUSTRI (PMLI)
Aras Bawah, Blok Pentadbiran, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS),
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan.

+603 8911 7000

   

razif zaini
DR. ABDUL RAZIF BIN ZAINI
Pengarah
-
abdulrazif@kuis.edu.my
amin amir
MOHD AMIN BIN MOHD AMIR
Pembantu Tadbir
1420
mohdamin@kuis.edu.my