Penubuhan fakulti Sains & Teknologi Maklumat (fstm)

FSTM dahulunya dikenali sebagai Jabatan Sains Informasi dan Multimedia (JSIM) pada tahun 1999.

Pada Mac 2004, JSIM dinaiktaraf kepada Sekolah Pengajian yang dikenali sebagai Sekolah Teknologi dan Sains Informasi (STSI).

Pada tahun 2011 penstrukturan semula telah dilakukan dengan nama Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat (FSTM).

Kini, FSTM mempunyai lima buah jabatan iaitu Jabatan Teknologi Maklumat (Multimedia), Jabatan Sains Komputer, Jabatan E-Dagang, Jabatan Teknologi Rangkaian dan Jabatan Kemahiran & Kursus Teras.

FSTM menawarkan enam program iaitu Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Multimedia), Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Teknologi Rangkaian), Sarjana Muda Kejuruteraan Perisian, Diploma Teknologi Maklumat (Multimedia), Diploma Sains Komputer dan Diploma Teknologi E-Dagang.

RASIONAL PENUBUHAN

Pada 14 Januari 2003, cadangan menaiktaraf daripada Jabatan Sains Informasi dan Multimedia (JSIM) kepada Sekolah Pengajian dikemukakan oleh panel LAN bagi mendapatkan standard minimum bagi 2 program diploma iaitu Diploma Sains Komputer dan Diploma E-Dagang.

Program-program yang ditawarkan oleh Jabatan Sains Informasi dan Multimedia (JSIM) adalah berbeza dengan Sekolah Pengajian Perniagaan (SPP) kerana bersifat teknikal dan saintifik.

Memudahkan pengurusan semua program-program yang ditawarkan berkaitan dengan Teknologi Maklumat agar lebih tersusun, mudah dan berkesan.

Perancangan dan pengurusan adalah lebih teratur dengan bantuan ketua-ketua jabatan dan kakitangan sokongan tetap.

Jumlah pengambilan pelajar JSIM yang tinggi, sebagai contoh 210 pelajar dalam setiap kali kemasukan pelajar.

Penubuhan satu lagi Sekolah Pengajian melambangkan perkembangan akademik yang berlaku di KUIS.

Para graduan FSTM (kini) telah diterima bagi melanjutkan pengajian oleh kebanyakan IPTA/S tempatan dan luar negara. Dengan ini, imej pelajar FSTM akan lebih baik.