Struktur Organisasi

shahrul nizam
DEKAN
Dr. Mohd Shahrul Nizam bin Mohd Danuri

msnizam@kuis.edu.my
juzlinda
Timbalan Dekan
(Akademik & Penyelidikan)

Dr. Juzlinda binti Md. Ghazali

juzlinda@kuis.edu.my
siti zaharah
Timbalan Dekan
(Pembangunan Mahasiswa & Alumni)

Dr. Siti Zaharah binti Mohid

zaharahm@kuis.edu.my
ahmad syukri
Ketua Jabatan
Teknologi Maklumat & Multimedia

En. Ahmad Syukri bin Adnan

ahmadsyukri@kuis.edu.my
shakirah
Ketua Jabatan
Sains Komputer

Pn. Shakirah binti Mohd Sofi

shakirah@kuis.edu.my
rafiza kasbun
Ketua Program Ijazah Sarjana Muda
Teknologi Maklumat (Multimedia)

Pn. Rafiza binti Kasbun
rafiza@kuis.edu.my
haniza
Ketua Program Diploma
Teknologi Maklumat (Multimedia)

Pn. Haniza binti Othman
hanizaothman@kuis.edu.my
marziana
Ketua Program Ijazah Sarjana Muda
Teknologi Rangkaian
Pn. Marziana binti Abdul Majid

marziana@kuis.edu.my
fadzilah
Ketua Program Diploma
Sains Komputer

Pn. Noor Fadzilah binti Ab Rahman

noorfadzilah@kuis.edu.my
roslinda
Koordinator Pasca Siswazah
Dr. Roslinda binti Ramli

roslinda@kuis.edu.my
muizz
Ketua Latihan Industri
En. Nur Muizz bin Mohamed

muizz@kuis.edu.my
asrina
Koordinator Projek Tahun Akhir Pelajar
Pn. Asrina Suriani binti Md Yunus

asrina@kuis.edu.my