Staff Portal      Student Portal      kLMS

Pejabat Rektor

Profil

dato halim profil 3

MAKLUMAT PERIBADI 

title bottom left

Nama Penuh

:

Profesor Dato' Dr. Ab. Halim bin Tamuri

Jawatan

:

Rektor

Alamat

:

Pejabat Rektor, Aras 2, Blok Pentadbiran,
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor,
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang,
Selangor Darul Ehsan.

No. Telelefon (Pejabat)

:

+603 8911 7000

No. Faksimili (Pejabat)

:

+603 8925 4899

Alamat Emel

:

rektor@kuis.edu.my

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

title bottom left

Tahun 2000 - Ijazah Doktor Falsafah (PhD) Bidang Pendidikan Islam, University of Birmingham.

Tahun 1997 - Ijazah Sarjana Persuratan (MLitt) Bidang Pendidikan Islam, University of Birmingham.

Tahun 1993 - Diploma Pendidikan (Cemerlang) Pendidikan Islam / Bahasa Arab, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Tahun 1991 - Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian Kelas Dua Atas (Syariah) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

PENGALAMAN

title bottom left

11 Oktober 2014 hingga kini
Profesor Pendidikan Islam di Jabatan Kepimpinan dan Dasar Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

1 Januari 2013 hingga 10 Oktober 2014
Profesor Madya (DS54) di Jabatan Kepimpinnan dan Dasar Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

15 Julai 2008
Dilantik ke jawatan Profesor Madya (DS54) di Jabatan Perkaedahan dan Amalan Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

1 Februari 2005
Dilantik ke jawatan Pensyarah Kanan Universiti (DS52) di Jabatan Perkaedahan dan Amalan Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

16 Oktober 2000
Pensyarah (DG2/DS45) di Jabatan Perkaedahan dan Amalan Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

1 April 1997
Cuti belajar sepenuh masa di peringkat Doktor Falsafah di University of Birmingham.

1 Januari 1995
Cuti belajar sepenuh masa di peringkat Sarjana di University of Birmingham.

2 Disember 1991
Dilantik sebagai Tutor di Fakulti Pendidikan, UKM.

1991
Guru di SMK Gombak Setia Selangor.

KHIDMAT MASYARAKAT / UMMAH

title bottom left

2009 - 2011 dan 2012 - Julai 2013 : Ahli Majlis Agama Islam Selangor.

2009 - 2011 dan 2012 - 2014 : Ahli Majlis Fatwa Negeri Selangor.

2012 - 2014 : Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pembangunan Pendidikan dan Insan, Majlis Agama Islam Selangor.

2009 - 2011 dan 2012 - 2014 : Pengerusi Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Muallaf, Majlis Agama Islam Selangor.

2012 - 2014 : Pengerusi Jawatankuasa Khutbah Negeri Selangor, Majlis Agama Islam Selangor.

2012 - 2014 : Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal al-Riaqab Negeri Selangor, Majlis Agama Islam Selangor.

2009 - 2011: Pengerusi Jawatankuasa Tahfiz Selangor, Majlis Agama Islam Selangor.

KHIDMAT MASYARAKAT / UMMAH

title bottom left

2009 - 2019 : Presiden, Persatuan Intelektual Muslim Malaysia (PIMM).

2008 - 2012 : Yang Dipertua PIBG SMKA Kuala Selangor.

2009 - 2020 : Ahli Majlis Fatwa Negeri Selangor.

2012 sehingga kini : Penasihat Persatuan Cendiakawan Pendidikan Islam Malaysia.

2012 sehingga kini : Penasihat Yayasan Faqeh.

2014 sehingga kini : Penaung Persatuan Kanak-kanak Istimewa Bangi.

2009 - 2013 : Ahli Majlis Agama Islam Selangor.

AHLI LEMBAGA PENGARAH / PENASIHAT AKADEMIK

title bottom left

2011 hingga kini : Lembaga Pengajian Program Sarjana Falsafah (Pendidikan Islam), Fakulti Tamdun Islam, UTM.

2011 : Program Akademik, Majlis Universiti Islam Malaysia.

2010 hingga kini : Ahli Jawatankuasa Pengajian Ijazah Sarjana Pendidikan Islam, UIAM.

2010 : Ahli Lembaga Pengajian Diploma Pengajian Islam dengan Pendidikan, OUM.

2010 : Ahli Lembaga Pengajian, Master in Education in Teaching Islamic Education, Institute of Education, IIUM.

2009 hingga kini : Pakar Rujuk Program Minor Pengajian al-Quran dan al-Sunnah, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UPSI.

2009 : Jawatankuasa Pengajian Semakan Semula Program Pengajian Siswazah, UPSI.

2008 - 2009 : Ahli Penasihat Kurikulum Fakulti Pendidikan, UTM.

18 Jun 2007 hingga 2013 : Penasihat Akademik, Fakulti Pendidikan, KUIS.

2007 hingga kini : Ahli Jawatankuasa Pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam) dengan Kepujian, UDM.

2007 hingga kini : Ahli Jawatankuasa Pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam) dengan Kepujian dan Diploma Pendidikan, USIM.

2007 hingga kini : Ahli Jawatankuasa Pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam) dengan Kepujian, UPSI.

2007 hingga kini : Ahli Jawatankuasa Pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Al-Quran) dengan Kepujian, UIAM.

2005 hingga kini : Board of Studies : Bachelor of Education (Moral Education) Centre for Education and Human Development, IIUM.

2003 hingga kini : Board of Studies: Bachelor of Education in Arabic Language and Literature, Centre for Education and Human Development, IIUM.