Staff Portal      MyPortal      kLMS

Pentadbiran

pm dr farid 2

Pemangku Rektor merangkap Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar dan Alumnititle bottom center

PROFESOR MADYA DR. MOHD FARID RAVI BIN ABDULLAH
rektor@kuis.edu.my / trhepa@kuis.edu.my

dr zetty

Timbalan Rektor Akademik dan Pengantarabangsaantitle bottom center

DR. ZETTY NURZULIANA BINTI RASHED
tra@kuis.edu.my

pm dr mokmin 2

Timbalan Rektor Penyelidikan, Jaringan Komuniti & Industrititle bottom center

PROFESOR MADYA DR. MOKMIN BIN BASRI
trpjki@kuis.edu.my

en zul

Pendaftartitle bottom center

ZULHIZZAM BIN HAMZAH
pendaftar@kuis.edu.my

pn hafizin

Bendaharititle bottom center

NOR HAFIZIN BINTI ABDUL WAHAB
bendahari@kuis.edu.my

pn rohaiza

Penasihat Undang-undangtitle bottom center

ROHAIZA BINTI MAT NOH
puu@kuis.edu.my

hjh norlia

Ketua Pustakawantitle bottom center

HAJAH NOORLIA BINTI RAMLI
kp@kuis.edu.my