Staff Portal      MyPortal      kLMS      COVID-19

Pentadbiran

pm dr farid 2

PROFESOR MADYA DR. MOHD FARID RAVI BIN ABDULLAHtitle bottom center

Pemangku Rektor merangkap Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni
rektor@kuis.edu.my / trhepa@kuis.edu.my

dr saripah

DR. SARIFAH BINTI ISMAIL @ MANJAtitle bottom center

Pemangku Timbalan Rektor Akademik dan Pengantarabangsaan
tra@kuis.edu.my

pm dr mokmin 2

PROFESOR MADYA DR. MOKMIN BIN BASRItitle bottom center

Timbalan Rektor Penyelidikan, Jaringan Komuniti & Industri
trpjki@kuis.edu.my

en zul

ZULHIZZAM BIN HAMZAHtitle bottom center

Pendaftar
pendaftar@kuis.edu.my

pn hafizin

NOR HAFIZIN BINTI ABDUL WAHABtitle bottom center

Bendahari
bendahari@kuis.edu.my

pn rohaiza

ROHAIZA BINTI MAT NOHtitle bottom center

Penasihat Undang-undang
puu@kuis.edu.my

hjh norlia

HAJAH NOORLIA BINTI RAMLItitle bottom center

Ketua Pustakawan
kp@kuis.edu.my