Fundamental Certificate in Syariah for Banking and Finance

Sijil Asas Syariah Bagi Perbankan dan Kewangan ini telah dianjurkan oleh Pusat Penyelidikan Antarabangsa Ekonomi dan Kewangan Islam (IRCIEF). Kursus ini akan dijalankan selama 11 minggu bermula pada 3 Mac 2019 sehingga 28 April 2019. Para peserta  adalah terdiri daripada kalangan akademik dan juga industri.

3 MAC 2019
Module 1: Islamic Jurisprudence
Speaker : En Abdul Rahman Mohd Yusoff
Head of Shariah, OCBC Al-Amin Bank Berhad

9 MAC 2019
Module 2 : Introduction to Shariah and Fiqh
Speaker : En Wan Rumaizi Wan Hussin
Shariah Consultant

10 MAC 2019
Module 3 : Sources and Legal Deductions of Shariah Ruling
Speaker : Dr. Abdul Rahman bin A.Shukor
Shariah Consultant

16 MAC 2019
Module 4 : Fiqh Muamalat
Speaker : Ust. Anuar Elias

17 MAC 2019
Module 5: Application of Fiqh Muamalat
Speaker : Ust. Mohd Nazri bin Chik

Leave a Reply

Post Navigation