RESEARCH

Senarai Aktiviti Penyelidikan MIMTAZ:

  1. KAJIAN PENETAPAN URUF PEMAKAIAN EMAS DI KALANGAN WANITA  DI WILAYAH PERSEKUTUAN PPZ-MAIWP (2016)
  2. KAJIAN PENANDARASAN [BENCHMARKING] PEMBANGUNAN  KEMAHIRAN ANAK ASNAF FAKIR MISKIN LEMBAGA ZAKAT SELANGOR (2017)
  3. KAJIAN POTENSI PENGELUAR ZAKAT PERNIAGAAN NEGERI SELANGOR (2018)
  4. KAJIAN PARAMETER HARTA SYUBHAH DAN KEWAJIPAN BERZAKAT KEPADANYA (2019)