ms my en gb ar aa
  Staff Portal      MyPortal      kLMS      COVID-19

Pusat Zakat & Wakaf

Fungsi Bahagian

title bottom left

  • Memantau perjalanan Jawatankuasa Wakaf, Jawatankuasa Dana Luar Negara, Jawatankuasa Pematuhan Syariah, JK Tabung Amanah Zakat KUIS,  JK Pemandu Qatar, JK Pemandu Turki & Jawatankuasa Pemandu Arab Saudi.

  • Berperanan dalam memastikan KUIS mempunyai sumber kewangan yang boleh dijana melalui kutipan yang disumbangkan ke dalam Yayasan, Wakaf dan Zakat.

  • Membantu demi kelangsungan perkembangan pendidikan di KUIS.

  • Memastikan hasrat KUIS untuk menjadi Universiti Wakaf tercapai.

  • Memastikan hasrat KUIS untuk menjadi Universiti Penuh menjelang 2016 tercapai.