ms my en gb ar aa
  Staff Portal      MyPortal      kLMS      COVID-19

Berita KUIS

Pihak Pengurusan KUIS dan seluruh warga KUIS ingin mengucapkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan terima kasih kepada para penyumbang yang telah memberikan sumbangan dana bagi bantuan Tabung Khas Covid-19 (TKC-19) yang telah dilancarkan bermula Disember 2019 sehingga kini.

Jumlah keseluruhan sumbangan dana yang diterima adalah berjumlah RM221,365.55. Manakala kadar agihan bantuan Tabung Khas Covid-19 ini adalah seperti berikut:

  • Sumbangan kepada yang hilang sumber pendapatan adalah RM71,056.00 (37%)
  • Sumbangan kepada pesakit Covid-19 berjumlah RM 51,800.00 (27%)
  • Sumbangan kepada kontak rapat RM23,000.00 (12%)
  • Bantuan lain berjumlah RM46,785.00 (24%)

Semoga semua para penyumbang mendapat pahala dan ganjaran yang sebaiknya di sisi Allah SWT dan semoga Allah SWT memberkati semua usaha dan sumbangan yang diberikan.

CARTA LAPORAN TKC 19

Berita KUIS 2022