Utama arrow Mengenai Kami
Pengenalan Print E-mail

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor atau lebih dikenali sebagai KUIS merupakan sebuah Institusi Pengajian Tinggi Islam milik sepenuhnya Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) yang ditubuhkan di bawah akta IPTS 1996. Penubuhannya secara rasmi pada 15 Februari 1995 membuktikan komitmen kerajaan negeri dalam membangunkan  agenda pendidikan dan kecemerlangan ilmu. Sehingga kini KUIS masih mengekalkan objektif awal penubuhannya untuk melahirkan lebih ramai tenaga profesional Islam yang mampu memimpin masyarakat serta membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan islam. Selain itu, KUIS juga berperanan menyediakan alternatif bagi lepasan sekolah unuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

Bersandarkan misi dan visi yang jelas, KUIS terus mengorak langkah ke hadapan mendepani pelbagai cabaran dan perubahan. Falsafah kesepaduan ilmu yang didukung adalah sejajar dengan hasrat kerajaan untuk membangunkan modal insan yang boleh memajukan negara di masa hadapan.

Selaras dengan itu, KUIS menawarkan bidang pengajian merentasi disiplin antaranya termasuk pengajian Islam, pengajian perniagaan, perbankan Islam, bahasa dan komunikasi, ICT dan multimedia, kejururawatan dan pendidikan. KUIS juga sentiasa komited dalam memastikan setiap program yang ditawarkan adalah berdaya saing, kompetitif dan berkualiti serta memenuhi perakuan (MQA) Agensi Kelayakan Malaysia.

Dalam usaha menjadi sebuah universiti elit dan dinamik, KUIS terus berusaha mengekalkan persijilan MS ISO 9001:2008 bagi skop pengajian dan pembelajaran (P&P). Selainitu, pengiktirafan status Multimedia Super Corridor (MSC) telah berjaya membuktikan keupayaan KUIS menyediakan khidmat pendidikan tinggi di bidang teknologi maklumat sekaligus menyumbang kepada hasrat kerajaan dalam melahirkan pekerja-pekerja bermaklumat (k-workers) untuk kejayaan MSC.

Menerusi jaringan akademik di dalam dan luar negara, aspek penjanaan ilmu dan inovasi terutama melalui penyelidikan dan pembangunan (R&D) akan terus dipertingkatkan bersesuaian dengan moto Pemangkin Tradisi Ilmu.

Sejajar dengan itu juga, KUIS bertekad untuk menjadi sebuah gedung ilmu bertaraf antarabangsa dan pelopor di kalangan institusi pendidikan tinggi swasta berteraskan Islam.