Utama arrow Akademi Islam arrow IS15 Diploma Pengajian Islam (Dakwah)
Diploma Pengajian Islam (Dakwah)
Kod Kursus:IS15
Kod Pengiktirafan : KP (JPS) (KR 11621) MQA (A 6311)
Mod Pengajian :
Sepenuh Masa
• Tempoh Pengajian:
Sepenuh Masa : 3 Tahun (6 Semester)
    
Syarat Kemasukan
:
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan   mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana mata pelajaran (kecuali Lukisan / Seni Visual); ATAU

Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh kerajaan Malaysia.

Syarat Tambahan:

Pelajar Yang Tidak Kredit (D ke bawah)  Atau Gagal (G) Bahasa Arab Di  Peringkat SPM:
a)    Akan Diberi Surat Tawaran Bersyarat;
b)    Perlu Menduduki Ujian Penempatan Bahasa Arab (Sesi Saringan) Semasa Minggu Taaruf/Orientasi;
c)    Pelajar Yang Berjaya Atau Gagal Akan Meneruskan Pengajian Seperti Biasa Walaubagaimanapun Pelajar Yang Gagal Dalam Ujian Penempatan Bahasa Arab Perlu Mengikuti Mengikuti Kursus Pengukuhan Bahasa Arab Selama Satu (1) Semester Dengan Bayaran RM150.00/Pelajar.

Pelajar Yang Tiada Asas Bahasa Arab:
 
a)    Perlu Menduduki Ujian Penempatan Bahasa Arab (Sesi Saringan) Sebelum Surat Tawaran Dikeluarkan;
b)    Pelajar Yang Berjaya Dalam Ujian Penempatan Bahasa Arab Akan Ditawarkan Program Pengajian Berkaitan Di Kuis;
c)    Pelajar Yang Gagal Dalam Ujian Penempatan Bahasa Arab, Surat Tawaran Tidak Akan Dikeluarkan Oleh Kuis. Pelajar Perlu Mengikuti Kursus Intensif Bahasa Arab (Kiba) Di KUISCeLL Untuk Tempoh Minimum 6 Bulan Dan Maksimum Setahun (Surat Tawaran Akan Dikeluarkan Oleh KUISCeLL).
  
  
  

Prospek Kerjaya

:

Penolong Pegawai Tadbir
Guru Agama
Pendakwah
Perunding Pembagunan Manusia
Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam/ Pembagunan Keluarga/ Jabatan Agama Islam

Struktur Program Pengajian
Al-Lughah Al-Arabiah I, II, III, IV, V, VI
Pentadbiran dan Pengurusan Islam
Usul Al-Fiqh I
Al-Sirah Al-Nabawiyyah
Al-Aqidah Al-Islamiyyah
Al-Madkhal Ila ‘Ilm Al-Dakwah
Ulum Al-Quran
Al-Tafsir
Al-Hadith
Ulum Al-Hadith
Al-Masadir Li Al-Dirasat Al-Islamiyyah
Fiqh Al-Islami I, II
Hifz Al-Quran I, II, III, IV, V

Hadarah al-Insan Fi al-Quran
Masyarakat Malaysia
Manahij al-Dakwah
Metodologi Dakwah Kepada Non Muslim
Pengantar Komunikasi Dakwah
Introduction to Multimedia
Al-Qiadah al-Islamiah
Pengantar Psikologi Dakwah
Ghazawat al-Fikriyyah al-Muasirah
Al-Alam al-Islami al-Muasir
Metodologi Penyelidikan
Tarekat Tasawuf dan Perkembangan Dakwah