Utama arrow Fakulti Pendidikan arrow ES53 Diploma Perguruan (Pendidikan Islam)
Diploma Perguruan (Pendidikan Islam)
Kod Kursus:ES53
Kod Pengiktirafan : KP (JPS) (R/145/4/0032) MQA (A 8732)
Mod Pengajian
:
Sepenuh Masa & Separuh Masa
Tempoh Pengajian :
Sepenuh Masa : 2 1/2 Tahun (7 Semester) / Separuh Masa : 3 1/2 Tahun (10 Semester)
    
Syarat Kemasukan
:
Lulus SPM dengan 3 kredit termasuk mata pelajaran Bahasa Melayu, Syariah Islamiah / Al-Quran dan Al-Sunnah / Pengetahuan Agama Islam / Pengetahuan Agama Islam Tinggi / Pendidikan Islam serta lulus mata pelajaran Bahasa Arab / Bahasa Arab Komunikasi / Bahasa Arab Tinggi atau lulus STAM / STU / STA / SPA / Rabi’thanawi; ATAU
Lulus STPM dengan 2 prinsipal termasuk mata pelajaran Syariah / Usuluddin dan lulus sebahagian dalam mata pelajaran Bahasa Arab; ATAU
Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh kerajaan Malaysia.
Lulus sesi saringan kelayakan.
Calon-calon yang mempunyai pengalaman mengajar lebih daripada 3 tahun adalah diutamakan.

  
Prospek Kerjaya
:
Pendidikan (pendidikan kerajaan negeri dan swasta)
Pelancongan
Penyiaran
Editing dan sebagainya


Struktur Program Pengajian
Senarai Kursus
 Mata Pelajaran Asas Pendidikan (Teras)
Al-Sirah Li al-Tarbiyyah
Al-Tajwid wa Tilawah al-Quran
Kemahiran Jawi
Kaedah Asas Pengajaran Bahasa Arab
Pedagogi Pendidikan Islam I
Pedagogi Pendidikan Islam II
Al- Fiqh al-Islami al-Tarbawiy
Al- Akidah al-Islamiah Li al-Tarbiyyah
Al-Akhlak al-Islamiah Li al-Tarbiyyah
Tarannum Al-Quran
Kemahiran Khat
 Dinamika Guru
Insan Guru & Keguruan
GERKO I (Perancangan dan Pengurusan GERKO)
Psikologi Perkembangan
GERKO II (Kelab dan Persatuan)
Pengajaran & Pembelajaran
Asas Pendidikan & Keguruan Islam
Sekolah & Pelaksanaan Kurikulum
Bimbingan & Kaunseling
Teknologi Pendidikan I
Pengujian & Penilaian Dalam Pendidikan
Teknologi Pendidikan II
GERKO III (Sukan)
Praktikum
 
  
Mata Pelajaran Wajib Kolej Universiti
 
Aplikasi Komputer
English Language Proficiency
Al-lughah al-Arabiyyah