Utama arrow Akademi Islam arrow BI01 Sarjana Muda Syariah dengan Undang-undang (Kepujian)
Sarjana Muda Syariah dengan Undang-undang (Kepujian)
Kod Kursus:BI01 
Kod Pengiktirafan : KP (JPS) (KR 11606) MQA (A 6282)
Mod Pengajian
:
Sepenuh Masa Sahaja
Tempoh Pengajian :
Sepenuh Masa : Minimum 4 tahun ( 8 semester) Maksimum 5 tahun (10 semester)
   
Syarat Kemasukan
:
Lulus STPM dengan mendapat minimum lulus penuh dalam 2 mata pelajaran; ATAU
Lulus STAM dengan mendapat pangkat Jayyid; ATAU
Lulus Program Asas (Foundation) dalam bidang berkaitan; ATAU
Lulus A-Level dalam bidang berkaitan; ATAU
Lulus Diploma dalam bidang berkaitan; ATAU
Kelayakan-kelayakan lain yang setara yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia.
   
Syarat Tambahan:

Pelajar Yang Tidak Kredit (D ke bawah)  Atau Gagal (G) Bahasa Arab Di  Peringkat STPM:
a)    Akan Diberi Surat Tawaran Bersyarat;
b)    Perlu Menduduki Ujian Penempatan Bahasa Arab (Sesi Saringan) Semasa Minggu Taaruf/Orientasi;
c)    Pelajar Yang Berjaya Atau Gagal Akan Meneruskan Pengajian Seperti Biasa Walaubagaimanapun Pelajar Yang Gagal Dalam Ujian Penempatan Bahasa Arab Perlu Mengikuti Mengikuti Kursus Pengukuhan Bahasa Arab Selama Satu (1) Semester Dengan Bayaran RM150.00/Pelajar.

Pelajar Yang Tiada Asas Bahasa Arab di Peringkat SPM Atau STPM :
 
a)    Perlu Menduduki Ujian Penempatan Bahasa Arab (Sesi Saringan) Sebelum Surat Tawaran Dikeluarkan;
b)    Pelajar Yang Berjaya Dalam Ujian Penempatan Bahasa Arab Akan Ditawarkan Program Pengajian Berkaitan Di Kuis;
c)    Pelajar Yang Gagal Dalam Ujian Penempatan Bahasa Arab, Surat Tawaran Tidak Akan Dikeluarkan Oleh Kuis. Pelajar Perlu Mengikuti Kursus Intensif Bahasa Arab (Kiba) Di KUISCeLL Untuk Tempoh Minimum 6 Bulan Dan Maksimum Setahun (Surat Tawaran Akan Dikeluarkan Oleh KUISCeLL).
  
  
  

Prospek Kerjaya
:

Peguam Syarie di firma guaman syarie & Biro Bantuan Guaman
Pendakwa Syarie di Jabatan Agama Islam  Negeri
Pendaftar di Mahkamah Syariah
Penyelidik di Jabatan Kehakiman Syariah
Pegawai Syariah di mana-mana jabatan kerajaan.
Pegawai Sulh.
Pegawai Tadbir & Diplomatik (PTD)
Pegawai di mana-mana jabatan kerajaan & swasta.

• Struktur Program Pengajian   
Pengajian Islam
Bahasa Kebangsaan
Al-Aqidah wa al-Akhlak al-Islamiah
Foundation English
Al-Lughah al-Arabiyyah Li al-Dirasat al-Islamiah I & II
Fiqh al-Ibadah
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Hafazan dan Tajwid I, II, III & IV
Ko-Kurikulum (Asas Sukan)
Pengajian Malaysia
Intermediate English
Al-Madkhal ila Ilm al-Dakwah
Ulum al-Quran
Mustalah al-Hadith
Tarikh Tasyri’ al-Islami
Sistem Perundangan di Malaysia
Usul al-Fiqh I & II
Al-Masadir Li al-Dirasah al-Syariah
Fiqh al-Jinayah
Fiqh al-Munakahat
Undang-undang Perlembagaan Malaysia
Sistem Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia
Fiqh al-Mirath
Pentadbiran dan Pengurusan Islam
Fiqh al-Muamalat I & II
Undang-undang Kontrak
Undang-undang Keluarga I & II
 Al-Maqasid al-Syar’iyyah
Istinbat al-Ahkam min al-Ayat wa al-Ahadith
Undang-undang Pentadbiran Jenayah Syariah
Metodologi Penyelidikan
Al-Dirasah al-Nassiah
Undang-undang Pentadbiran Harta Orang Islam
Undang-undang Tanah di Malaysia
Entrepreneurship and Personal Finance
Undang-undang Keterangan
Qanun Al-Dustur Al-Islami
Al-Siyasah al-Syar’iyyah
Nizam al-Qada’ fi al-Islam
Undang-undang Acara Mal
Amalan Kehakiman dan Guaman Syarie I  & II
Undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah
Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah
Penyelesaian Pertikaian Alternatif
Kertas Projek
Latihan Amalan Guaman dan Kehakiman Syarie

Subjek Elektif ;
Undang-undang Islam dan Masyarakat
Undang-undang Komersil
Undang-undang Tort
Undang-undang Perbankan Islam & Takaful
Undang-undang Jenayah
Undang-undang Halal dan Fiqh Kepenggunaan