poster jom zakat kuis online

  Fungsi Bahagian

Memantau perjalanan Jawatankuasa Wakaf, Jawatankuasa Dana Luar Negara, Jawatankuasa Pematuhan Syariah, JK Tabung Amanah Zakat KUIS,  JK Pemandu Qatar, JK Pemandu Turki & Jawatankuasa Pemandu Arab Saudi.

Berperanan dalam memastikan KUIS mempunyai sumber kewangan yang boleh dijana melalui kutipan yang disumbangkan ke dalam Yayasan, Wakaf dan Zakat.

Membantu demi kelangsungan perkembangan pendidikan di KUIS.

Memastikan hasrat KUIS untuk menjadi Universiti Wakaf tercapai.

Memastikan hasrat KUIS untuk menjadi Universiti Penuh menjelang 2016 tercapai.