Fungsi Bahagian

Memantau perjalanan Jawatankuasa Wakaf, Jawatankuasa Dana Luar Negara, Jawatankuasa Pematuhan Syariah, JK Tabung Amanah Zakat KUIS,  JK Pemandu Qatar, JK Pemandu Turki & Jawatankuasa Pemandu Arab Saudi.

Berperanan dalam memastikan KUIS mempunyai sumber kewangan yang boleh dijana melalui kutipan yang disumbangkan ke dalam Yayasan, Wakaf dan Zakat.

Membantu demi kelangsungan perkembangan pendidikan di KUIS.

Memastikan hasrat KUIS untuk menjadi Universiti Wakaf tercapai.

Memastikan hasrat KUIS untuk menjadi Universiti Penuh menjelang 2016 tercapai.

 

Bahagian Zakat, Wakaf & Infaq

Wakaf Pendidikan KUIS

Kutipan Zakat KUIS

Kutipan 1 Januari sehingga 30 Jun 2017

Kaunter

Skim Potongan Gaji

RM 1,178,977.76

RM 272,430.13

RM 1,451,407.89

Kutipan Keseluruhan Zakat Bermula
1 Mei 2014 sehingga 30 Jun 2017

RM 4,324,906.17

Klik untuk lihat statistik kutipan tahun
2014 - 2015
Klik untuk lihat statistik agihan tahun
2014 - 2015

Kutipan Wakaf KUIS

Kutipan 1 Januari sehingga 30 Jun 2017

 Kaunter

Skim Potongan Gaji

 RM 170,070.74

RM 43,393,00

RM 213,463.74

Kutipan Keseluruhan Wakaf Bermula
1 April 2014 sehingga 30 Jun 2017

RM 727,006.29

Klik untuk lihat statistik kutipan tahun
2014
Klik untuk lihat statistik kutipan tahun
2015
mais pws lzs mais-corp kuiscell mpp kpt akept kpt soaring upwards

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
address  Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor, MALAYSIA  address  2.891009, 101.788373  address  +603 8911 7000  address  +603 8926 8462
address  info@kuis.edu.my (umum) / admission@kuis.edu.my (kemasukan) / webmaster@kuis.edu.my (laman web)