Objektif Bahagian

Memastikan proses pengurusan sumber insan dilaksanakan dengan cekap, tepat dan berkesan berdasarkan peraturan- peraturan yang berkuatkuasa selari dengan keperluan KUIS.

Meningkatkan kualiti sumber insan dengan menawarkan pelbagai bentuk latihan yang terancang dan berterusan berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah.

Menyediakan kemudahan perkhidmatan serta kebajikan yang terbaik untuk warga KUIS.

Menjaga serta mengurus hal-hal berkaitan kawalan keselamatan merangkumi harta benda dan warga KUIS.