BAHAGIAN PENGURUSAN INSAN
PEJABAT BENDAHARI
BAHAGIAN PEMASARAN DAN KOMUNIKASI
BAHAGIAN ZAKAT, WAKAF & INFAQ
BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN FASILITI
 
BAHAGIAN PEMBANGUNAN MAHASISWA
BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
MASJID AL-AZHAR 
 
PEJABAT TIMBALAN REKTOR PENGURUSAN KORPORAT (PEMBANGUNAN & PENGANTARABANGSAAN)
 

 

 

mais pws lzs mais-corp kuiscell mpp kpt akept kpt soaring upwards

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
address  Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor, MALAYSIA  address  2.891009, 101.788373  address  +603 8911 7000  address  +603 8926 8462
address  info@kuis.edu.my (umum) / admission@kuis.edu.my (kemasukan) / webmaster@kuis.edu.my (laman web)