Borang BPA PEP 36
Borang Pengesahan Kehadiran Majlis Konvokesyen KUIS
pdf
Borang BPA PEP 37
Borang Pengesahan Bayaran Graduasi
pdf
Borang BPA PEP 38
Borang Surat Kuasa Pengambilan Transkrip dan Skrol
pdf
Borang BPA PEP 39
Borang Wakil Pengambilan / Pemulangan Jubah
pdf
Borang BPA PEP 40
Borang Pengesahan Pengecualian Yuran Graduasi
pdf
Borang BPA PEP 41
Borang Pengesahan Denda Lewat Pulang Jubah
pdf

 

  

 

 

 

 

 

 

 

mais pws lzs mais-corp kuiscell mpp kpt akept kpt soaring upwards

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
address  Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor, MALAYSIA  address  2.891009, 101.788373  address  +603 8911 7000  address  +603 8926 8462
address  info@kuis.edu.my (umum) / admission@kuis.edu.my (kemasukan) / webmaster@kuis.edu.my (laman web)