Profil

Unit Komputer (UKOM) telah ditubuhkan pada 3 Ogos 1998 dan sekaligus mengambil alih tugas yang selama ini dipertanggungjawabkan kepada Unit Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia (kini dikenali sebagai Bahagian Pengurusan Insan).

Berkuatkuasa pada 14 Februari 2000, UKOM telah dinaik taraf kepada Pusat Perkhidmatan Komputer dan Multimedia (CMSC - Computer and Multimedia Service Center) manakala pada 11 Januari 2002, nama CMSC ditukar kepada Pusat Teknologi Maklumat (PTM).

Kini jabatan ini telah dinaik taraf kepada Bahagian Teknologi Maklumat mulai tahun 2010, selari dengan perkembangan teknologi maklumat di KUIS. Telah beroperasi di bawah seliaan Pejabat Pendaftar sehingga 31 Mac 2014 dan kini diselia oleh Pejabat Timbalan Rektor Pengurusan Korporat (Pembangunan & Pengantarabangsaan), BTM kini disokong oleh tiga (3) seksyen iaitu :

Seksyen Sistem Maklumat

Seksyen Pentadbiran dan Khidmat Pengguna

Seksyen Infrastruktur dan Data
  Perkhidmatan yang disediakan

Sistem eKampus

: Modul Pelajar, Modul Kewangan dan Modul Pengurusan Sumber Manusia
Web Application : Online Application, Learning Management Sistem dan Portal Pelajar
Sistem Perpustakaan : Virtua
Laman Web ; www.kuis.edu.my

 

 

mais pws lzs mais-corp kuiscell mpp kpt akept kpt soaring upwards

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
address  Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor, MALAYSIA  address  2.891009, 101.788373  address  +603 8911 7000  address  +603 8926 8462
address  info@kuis.edu.my (umum) / admission@kuis.edu.my (kemasukan) / webmaster@kuis.edu.my (laman web)