BAHAGIAN AUDIT DALAM
Aras Bawah, Blok Pentadbiran,
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS),
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor darul Ehsan.

address  +603 8911 7000  address  +603 8925 2803

Foto Nama dan Jawatan No. Sambungan /
Talian Terus
Alamat Emel
suzita Pn. Suzita Hasnor binti Jusoh
Juruaudit Dalaman
3367 suzita@kuis.edu.my
nurul husna Cik Nurul Husna binti Zulkafli
Penolong Juruaudit
3364 husnazulkafli@kuis.edu.my
norain Cik Siti Norain binti Zakaria
Penolong Juruaudit
3364 sitinorain@kuis.edu.my