PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH (PPS)
Aras Bawah, Blok Pentadbiran,
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS),
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor darul Ehsan.

address  +603 8911 7000   address  +603 89256 8462

Foto Nama dan Jawatan No. Sambungan /
Talian Terus
Alamat Emel
farid Dr. Mohd Farid Ravi bin Abdullah
Pengarah
3365

faridravi@kuis.edu.my

adha Dr. Nor 'Adha binti Abd. Hamid
Timbalan Pengarah
3516

noradha@kuis.edu.my

sarifah Dr. Sarifah binti Ismail
Ketua Program PhD
1429

sarifah@kuis.edu.my

firdaus En. Muhammad Firdaus bin Mohamad Sabri
Ketua Program Sarjana
1429 firdaussabri@kuis.edu.my
norfaezah

Dr. Norfaezah binti Mohd Hamidin
Ketua Pembangunan dan Penyelidikan

4239 norfaezah@kuis.edu.my
puziah

Pn. Puziah binti Wahab
Ketua Seminar dan Penerbitan

6262 puziah@kuis.edu.my
hafizi En. Hafizi bin M Napi
Penolong Pendaftar
 3561 hafizi@kuis.edu.my 
sallehuddin En. Mohd Sallehuddin bin Mohamed Said
Pembantu Tadbir
1236  msallehuddin@kuis.edu.my
fatehah Pn. Nur Fatehah binti Azhar
Pembantu Tadbir
1236

nurfatehahazhar@kuis.edu.my