PEJABAT TIMBALAN REKTOR (AKADEMIK DAN PENYELIDIKAN)
Aras 1, Blok Pentadbiran,
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS),
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor darul Ehsan.

address  +603 8911 7000  address  +603 8925 5817

Foto Nama dan Jawatan No. Sambungan /
Talian Terus
Alamat Emel
dr mokmin Dr. Mokmin bin Basri
Timbalan Rektor
1203
(setiausaha)
tra@kuis.edu.my
ellymaswarni Pn. Ellymaswarni binti Mohamed Jais
Pembantu Tadbir  (Kesetiausahaan)
1203 ellymaswarni@kuis.edu.my
juzlinda Pn. Juzlinda binti Mohd Ghazali
Pegawai Hal Ehwal Akademik & Penyelidikan
1123

juzlinda@kuis.edu.my

mais pws lzs mais-corp kuiscell mpp kpt akept kpt soaring upwards

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
address  Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor, MALAYSIA  address  2.891009, 101.788373  address  +603 8911 7000  address  +603 8926 8462
address  info@kuis.edu.my (umum) / admission@kuis.edu.my (kemasukan) / webmaster@kuis.edu.my (laman web)