TAHNIAH!
Diucapkan kepada ahli akademik yang berjaya memperoleh
Geran Penyelidikan & Pembangunan Sains Teknologi & Inovasi (GPPSTI) 2017

dr saleha DR. NOR SALEHA MOHD SALLEH
Pengarah Institu Kajian Hadis
dr norfazila DR. NORFAZILA AB.HAMID
Dekan Pusat Pengajian Teras
pm kalthom PROF. MADYA DR. KALTHOM HUSAIN
Fakulti Pendidikan
en che wan EN. CHE WAN SHAMSUL BAHRI BIN CHE WAN AHMAD
Fakulti Sains & Teknologi Maklumat
dr abu zaki DR. ABU ZAKI BIN ISMAIL
Pusat Pengurusan Penyelidikan
dr syarbaini DR. SYARBAINI AHMAD
Fakulti Sains & Teknologi Maklumat
dr azli DR. NOOR AZLI MOHAMED MASROP
Fakulti Sains & Teknologi Maklumat
us kamal EN. KAMAL AZMI ABD.RAHMAN
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
us imran EN. MOHAMAD IMRAN AHMAD
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
us ismail EN. MUHAMMAD ISMAIL ABDULLAH
Fakulti Syariah & Undang-undang
dr roslinda DR. ROSLINDA RAMLI
Fakulti Sains & Teknologi Maklumat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------