Ijazah Doktor Falsafah (PhD)
Pusat Pengajian Siswazah
bullet right red PI01 Ijazah Doktor Falsafah Islamiyyat
tertakluk kepada kelulusan KPT & MQA
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
bullet right red PI02 Ijazah Doktor Falsafah Pengajian Bahasa Arab
Fakulti Sains & Teknologi Maklumat
bullet right red PT01 Ijazah Doktor Falsafah Multimedia Kreatif
Fakulti Pendidikan
bullet right red PE01 Ijazah Doktor Falsafah Pendidikan

mais pws lzs mais-corp kuiscell mpp kpt akept kpt soaring upwards

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
address  Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor, MALAYSIA  address  2.891009, 101.788373  address  +603 8911 7000  address  +603 8926 8462
address  info@kuis.edu.my (umum) / admission@kuis.edu.my (kemasukan) / webmaster@kuis.edu.my (laman web)