Ijazah Sarjana (Masters)
Fakulti Pengurusan dan Muamalah
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
Fakulti Syariah dan Undang-undang
bullet right redMG02 Syariah (Pengurusan)
Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat
Fakulti Pendidikan
bullet right redMT15 Pendidikan (Pendidikan Islam)
bullet right redMT16 Pendidikan (Pendidikan Bahasa)
bullet right redMT17 Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi)