dato halim profil

  Profil
nama Profesor Dato' Dr. Ab. Halim bin Tamuri
address Pejabat Rektor,
Aras 2, Blok Pentadbiran,
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor,
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang,
Selangor Darul Ehsan
tel 03 8911 7000
faks 03 8925 4899
emel rektor@kuis.edu.my
  Latar Belakang Pendidikan
TAHUN 2000

Ijazah Doktor Falsafah (PhD) Bidang Pendidikan Islam, University of Birmingham

TAHUN 1997

Ijazah Sarjana Persuratan (MLitt) Bidang Pendidikan Islam, University of Birmingham

TAHUN 1993

Diploma Pendidikan (Cemerlang) Pendidikan Islam / Bahasa Arab, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

TAHUN 1991

Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian Kelas Dua Atas (Syariah) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM

  Pengalaman Kerja
11 Oktober 2014 hingga kini

Profesor Pendidikan Islam di Jabatan Kepimpinan dan Dasar Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia

1 Januari 2013 hingga 10 Oktober 2014

Profesor Madya (DS54) di Jabatan Kepimpinnan dan Dasar Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia

15 Julai 2008

Dilantik ke jawatan Profesor Madya (DS54) di Jabatan Perkaedahan dan Amalan Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia

1 Februari 2005

Dilantik ke jawatan Pensyarah Kanan Universiti (DS52) di Jabatan Perkaedahan dan Amalan Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia

16 Oktober 2000

Pensyarah (DG2/DS45) di Jabatan Perkaedahan dan Amalan Pendidikan, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. 

1 April 1997

Cuti belajar sepenuh masa di peringkat Doktor Falsafah di University of Birmingham

1 Januari 1995

Cuti belajar sepenuh masa di peringkat Sarjana di University of Birmingham

2 Disember 1991

Dilantik sebagai Tutor di Fakulti Pendidikan, UKM

1991

Guru di SMK Gombak Setia Selangor

  Khidmat Kemasyarakatan / Ummah
 • Ahli Majlis Agama Islam Selangor (2009 - 2011) dan (2012 - Julai 2013).

 • Ahli Majlis Fatwa Negeri Selangor (2009 - 2011) dan (2012 - 2014).

 • Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pembangunan Pendidikan dan Insan, Majlis Agama Islam Selangor (2012 - 2014).

 • Pengerusi Jawatankuasa Tetap Hal Ehwal Muallaf, Majlis Agama Islam Selangor (2009 - 2011) dan (2012 - 2014).

 • Pengerusi Jawatankuasa Khutbah Negeri Selangor, Majlis Agama Islam Selangor (2012 - 2014).

 • Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal al-Riaqab Negeri Selangor, Majlis Agama Islam Selangor (2012 - 2014).

 • Pengerusi Jawatankuasa Tahfiz Selangor, Majlis Agama Islam Selangor (2009 - 2011).

  Badan Pertubuhan Bukan Kerajaan
 • Presiden, Persatuan Intelektual Muslim Malaysia (PIMM) (2009 - 2019).

 • Yang Dipertua PIBG SMKA Kuala Selangor (2008 - 2012).

 • Ahli Majlis Fatwa Negeri Selangor (2009 - 2020).

 • Penasihat Persatuan Cendiakawan Pendidikan Islam Malaysia, (2012 sehingga kini).

 • Penasihat Yayasan Faqeh (2012 sehingga kini).

 • Penaung Persatuan Kanak-kanak Istimewa Bangi (2014 sehingga kini).

 • Ahli Majlis Agama Islam Selangor (2009 - 2013).
  Ahli Lembaga Pengarah / Penasihat Akademik

2011 hingga kini

 • Lembaga Pengajian Program Sarjana Falsafah (Pendidikan Islam), Fakulti Tamdun Islam, UTM.

2011

 • Program Akademik, Majlis Universiti Islam Malaysia.

2010 hingga kini

 • Ahli Jawatankuasa Pengajian Ijazah Sarjana Pendidikan Islam, UIAM.

2010

 • Ahli Lembaga Pengajian Diploma Pengajian Islam dengan Pendidikan, OUM.

 • Ahli Lembaga Pengajian, Master in Education in Teaching Islamic Education, Institute of Education, IIUM.

2009 hingga kini

 • Pakar Rujuk Program Minor Pengajian al-Quran dan al-Sunnah, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UPSI.

2009

 • Jawatankuasa Pengajian Semakan Semula Program Pengajian Siswazah, UPSI.

2008 - 2009

 • Ahli Penasihat Kurikulum Fakulti Pendidikan, UTM.

18 Jun 2007 hingga 2013

 • Penasihat Akademik, Fakulti Pendidikan, KUIS.
2007 hingga kini
 • Ahli Jawatankuasa Pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam) dengan Kepujian, UDM.

 • Ahli Jawatankuasa Pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam) dengan Kepujian dan Diploma Pendidikan, USIM.

 • Ahli Jawatankuasa Pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Islam) dengan Kepujian, UPSI.

 • Ahli Jawatankuasa Pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Al-Quran) dengan Kepujian, UIAM.

2005 hingga kini
 • Board of Studies : Bachelor of Education (Moral Education) Centre for Education and Human Development, IIUM.
2003 hingga kini
 • Board of Studies: Bachelor of Education in Arabic Language and Literature, Centre for Education and Human Development, IIUM.

----------------------