Rektor
PROFESOR DATO' DR. AB. HALIM TAMURI
dato halim 100px
address Aras 2,
Blok Pentadbiran, KUIS
tel 03 8911 7000 samb. 1307
faks 03 8925 4899
emel rektor@kuis.edu.my
Timbalan Rektor
(Akademik dan Penyelidikan)
   Timbalan Rektor
(Pembangunan Mahasiswa dan Alumni)
DR. MOKMIN BASRI   DR. MOHAMAD SYUKRI ABDUL RAHMAN
dr mokmin 100px
address Aras 1,
Blok Pentadbiran, KUIS
tel 03 8911 7000 samb. 1203
faks 03 8925 5817
emel tra@kuis.edu.my
  dr shukri 100px
address Aras 1,
Blok Pentadbiran, KUIS
tel 03 8911 7000 samb. 1142
faks 03 8926 6654
emel trm@kuis.edu.my
Timbalan Rektor Pengurusan Korporat
(Pembangunan dan Pengantarabangsaan)
   Pendaftar
DR. ZULKIFLI ABD. HAMID   EN. ZULHIZZAM HAMZAH
dr zulkifli 100px
address Aras Bawah,
Blok Pentadbiran, KUIS
tel 03 8911 7000 samb. 3375
faks 03 8926 8462
emel trk@kuis.edu.my
  en zulhizzam 100px
address Aras 2,
Blok Pentadbiran, KUIS
tel 03 8911 7000 samb. 1300
faks 03 8925 5825
emel pendaftar@kuis.edu.my
Bendahari   Penasihat Undang-undang
PN. NOR HAFIZIN ABDUL WAHAB   PN. ROHAIZA MAT NOH
pn nor hafizin 100px
address Aras 1,
Blok Pentadbiran, KUIS
tel 03 8911 7000 samb. 3346
faks 03 8925 3106
emel bendahari@kuis.edu.my
  pn rohaiza 100px
address Aras Bawah,
Blok Pentadbiran, KUIS
tel 03 8911 7000 samb. 3387
faks 03 8925 2803
emel puu@kuis.edu.my
Ketua Pustakawan
HAJAH NOORLIA RAMLI
hajah noorlia 100px
address Aras Bawah,
Blok Teknologi Maklumat, KUIS
tel 03 8911 7000 samb. 2110
faks 03 8925 4467
emel kp@kuis.edu.my

 

mais pws lzs mais-corp kuiscell mpp kpt akept kpt soaring upwards

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
address  Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor, MALAYSIA  address  2.891009, 101.788373  address  +603 8911 7000  address  +603 8926 8462
address  info@kuis.edu.my (umum) / admission@kuis.edu.my (kemasukan) / webmaster@kuis.edu.my (laman web)