DASAR KUALITI

Membangunkan Kurikulum Pendidikan Tinggi 'Integral' (Tawheed) serta menawarkan perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran (P&P) berkualiti menepati kehendak mahasiswa, 'stakeholder', ummah dan pasaran.

  OBJEKTIF KUALITI
  PERTAMA

Menyediakan dan memastikan kurikulum pendidikan 'integral' (tawheed) yang berdaya saing.

  KEDUA

Memberi perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang cekap, sistematik dan berkesan.

  KETIGA

Memastikan mutu perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran (P&P) melalui peningkatan kualiti yang berterusan.

  KEEMPAT

Memberi komitmen terhadap peningkatan secara berterusan dalam aspek perkhidmatan, kualiti graduan dan sistem kualiti.

mais pws lzs mais-corp kuiscell mpp kpt akept kpt soaring upwards

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
address  Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor, MALAYSIA  address  2.891009, 101.788373  address  +603 8911 7000  address  +603 8926 8462
address  info@kuis.edu.my (umum) / admission@kuis.edu.my (kemasukan) / webmaster@kuis.edu.my (laman web)