DASAR KUALITI

Membangunkan Kurikulum Pendidikan Tinggi 'Integral' (Tawheed) serta menawarkan perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran (P&P) berkualiti menepati kehendak mahasiswa, 'stakeholder', ummah dan pasaran.

  OBJEKTIF KUALITI
  PERTAMA

Menyediakan dan memastikan kurikulum pendidikan 'integral' (tawheed) yang berdaya saing.

  KEDUA

Memberi perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang cekap, sistematik dan berkesan.

  KETIGA

Memastikan mutu perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran (P&P) melalui peningkatan kualiti yang berterusan.

  KEEMPAT

Memberi komitmen terhadap peningkatan secara berterusan dalam aspek perkhidmatan, kualiti graduan dan sistem kualiti.