PENDAFTARAN KURSUS ONLINE atau BORANG AKA 11
(Pelajar Lompat Semeter/ Lebih Semester/ Yang tidak boleh melakukannya secara online)
Asasi
Mula Akhir Kuliah Bermula
8 Feb 2020 16 Feb 2020 17 Feb 2020
Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Sepenuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
16 Mac 2020 29 Mac 2020 30 Mac 2020
Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Separuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
13 April 2020 17 April 2020 18 April 2020
Sarjana : Kerja Kursus (Sepenuh & Separuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
8 Ogos 2020 16 Ogos 2020 17 Ogos 2020
Sarjana : Tesis Penuh (Sepenuh & Separuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
- - -
PhD (Sepenuh & Separuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
- - -
Pendaftaran kursus selepas minggu pertama (1) perkuliahan adalah TIDAK DIBENARKAN.

 

TAMBAH/GUGUR KURSUS ONLINE atau BORANG AKA 16
(Pelajar Lompat Semeter/ Lebih Semester/ Yang tidak boleh melakukannya secara online)
Asasi
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)

08/02/2020 - 01/03/2020

02/03/2020 - 15/03/2020 08/02/2020 - 08/03/2020 09/03/2020 - 22/03/2020
Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Sepenuh Masa)
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)

16/03/2020 - 12/04/2020

13/04/2020 - 26/04/2020 16/03/2020 - 19/04/2020 20/04/2020 - 03/05/2020
Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Separuh Masa)
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)
13/04/2020 - 01/05/2020 02/05/2020 - 15/05/2020 13/04/2020 - 08/05/2020

09/05/2020 - 22/05/2020

Sarjana : Kerja Kursus (Sepenuh & Separuh Masa) 
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)
08/08/2020 - 30/08/2020 31/08/2020 - 13/09/2020 08/08/2020 - 06/09/2020

07/09/2020 - 20/09/2020

Sarjana : Tesis Penuh (Sepenuh & Separuh Masa) 
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)

-

- - -
PhD (Sepenuh & Separuh Masa)
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)

-

- - -
Pelajar TIDAK DIBENARKAN membuat Penambahan selepas Minggu ke-4 perkuliahan/Pengguguran kursus selepas Minggu ke-5 perkuliahan.

Nota Sesi Biasa

Nota
 • Pendaftaran Kursus dan Tambah/Gugur Kursus hendaklah dilakukan secara ONLINE kecuali pelajar-pelajar yang tidak boleh melakukannya secara online perlu mengisi Borang AKA11 (Borang Pendaftaran Kursus) dan AKA16 (Borang Permohonan Tambah/Gugur Kursus).

 • Pelajar dikehendaki mematuhi tarikh yang telah dijadualkan. Denda lewat akan dikenakan sekiranya tidak mematuhi tempoh yang ditetapkan.

 • Pelajar dikehendaki:

  1. Menyelesaikan yuran tertunggak sebelum pendaftaran kursus;

  2. Mendaftar kediaman secara online di Portal Pelajar (kecuali Pelajar Diploma Separuh Masa, Sarjana dan PhD); dan

  3. Pendaftaran kursus online di Portal Pelajar (Pastikan status adalah “Register”)

 • Pelajar yang tidak mendaftar selepas minggu pertama (1) perkuliahan akan DITANGGUHKAN PENGAJIAN secara automatik bagi pelajar tempatan. Manakala bagi pelajar bukan warganegara akan DIBERHENTIKAN
 • Kadar denda :

Jenis Denda
Kadar Denda
Denda Pendaftaran Kursus Lewat (Pertama) RM25.00 + RM2.00/hari (sehingga Minggu Pertama Kuliah)
Denda Pertama Pendaftaran Kursus (Kedua) RM30.00 / Kursus (selepas Minggu Pertama Kuliah)
Denda Lewat TAMBAH Kursus RM50.00/Kursus
Denda Lewat GUGUR Kursus RM50.00/Kursus (sehingga Minggu Ke-5 kuliah)
 • Pelajar dikehendaki untuk menyemak dan mencetak slip pendaftaran kursus yang terkini setiap kali selepas pendaftaran dan pembaharuan/perubahan dalam pendaftaran kursus.

 • Sebarang implikasi berkaitan pendaftaran dan penambahan/pengguguran kursus yang tidak mengikut peraturan dan tempoh yang ditetapkan adalah tanggungjawab pelajar sendiri.

Sebarang pertanyaan dan kesulitan, sila rujuk ke Seksyen Pengurusan Pengajian Pelajar (dahulu dikenali sebagai Seksyen Rekod), BPA.

telefon 03 8911 7000 ext. 1206 / 2238 / 3560    emel

sppp-bpa@kuis.edu.my


PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU
PhD (Sepenuh & Separuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
13 Januari 2020 07 Februari 2020 20 Januari 2020
Sarjana : Tesis Penuh (Sepenuh & Separuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
13 Januari 2020 07 Februari 2020 20 Januari 2020
TAMBAH/GUGUR KURSUS ONLINE atau BORANG AKA 16
PhD (Sepenuh & Separuh Masa)
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)

13/01/2020 - 02/02/2020

03/02/2020 - 16/02/2020 13/01/2020 - 09/02/2020 10/02/2020 - 23/02/2020
Sarjana : Tesis Penuh (Sepenuh & Separuh Masa)
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)

13/01/2020 - 02/02/2020

03/02/2020 - 16/02/2020 13/01/2020 - 09/02/2020 10/02/2020 - 23/02/2020
Pelajar TIDAK DIBENARKAN membuat Penambahan selepas Minggu ke-4 perkuliahan/Pengguguran kursus selepas Minggu ke-5 perkuliahan.
Nota
 • Tambah/Gugur Kursus hendaklah dilakukan secara ONLINE kecuali pelajar-pelajar yang tidak boleh melakukannya secara online perlu mengisi AKA16 (Borang Permohonan Tambah/Gugur Kursus).

 • Pelajar dikehendaki mematuhi tarikh yang telah dijadualkan. Denda lewat akan dikenakan sekiranya tidak mematuhi tempoh yang ditetapkan.

 • Kadar denda :

Jenis Denda
Kadar Denda
Denda Lewat TAMBAH Kursus RM50.00/Kursus
Denda Lewat GUGUR Kursus RM50.00/Kursus (sehingga Minggu Ke-5 kuliah)
 • Pelajar dikehendaki untuk menyemak dan mencetak slip pendaftaran kursus yang terkini setiap kali selepas tambah/gugur kursus selesai.

 • Sebarang implikasi berkaitan penambahan/pengguguran kursus yang tidak mengikut peraturan dan tempoh yang ditetapkan adalah tanggungjawab pelajar sendiri.

Sebarang pertanyaan dan kesulitan, sila rujuk ke Seksyen Pengurusan Pengajian Pelajar (dahulu dikenali sebagai Seksyen Rekod), BPA.

telefon 03 8911 7000 ext. 1206 / 2238 / 3560    emel

sppp-bpa@kuis.edu.my

PENDAFTARAN KURSUS ONLINE atau BORANG AKA 11
(Pelajar Lompat Semeter/ Lebih Semester/ Yang tidak boleh melakukannya secara online)
PhD (Sepenuh & Separuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula

27 April 2020

17 Mei 2020

 18 Mei 2020

Sarjana : Tesis Penuh (Sepenuh & Separuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula

 27 April 2020

17 Mei 2020

  18 Mei 2020

Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Sepenuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula

  18 Mei 2020

5 Julai 2020

6 Jun 2020

Asasi
Mula Akhir Kuliah Bermula

27 Jun 2020

 5 Julai 2020

 6 Julai 2020

Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Separuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula

 30 Mei 2020

 10 Julai 2020

11 Julai 2020

Sarjana : Kerja Kursus (Sepenuh & Separuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula

 19 Dis 2020

27 Dis 2020

28 Dis 2020

Pendaftaran kursus selepas minggu pertama (1) perkuliahan adalah TIDAK DIBENARKAN.

 

TAMBAH/GUGUR KURSUS ONLINE atau BORANG AKA 16
(Pelajar Lompat Semeter/ Lebih Semester/ Yang tidak boleh melakukannya secara online)
PhD (Sepenuh & Separuh Masa)
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)

27/04 - 31/05/2020

01 - 14/06/2020

27/04 - 07/06/2020 08 - 21/06/2020
Sarjana : Tesis Penuh (Sepenuh & Separuh Masa)
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)

27/04 - 31/05/2020

01 - 14/06/2020

27/04 - 07/06/2020

08 - 21/06/2020

Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Sepenuh Masa)
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)

18/05 - 19/07/2020

20/07 - 02/08/2020

18/05 - 26/07/2020

27/07 - 09/08/2020

Asasi
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)

27/06 - 19/07/2020

20/07 - 02/08/2020

18/05 - 26/07/2020

27/07 - 09/08/2020

Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Separuh Masa)
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)

30/05 - 24/07/2020

25/07 - 14/08/2020

30/05 - 07/08/2020

08 - 21/08/2020

Sarjana : Kerja Kursus (Sepenuh & Separuh Masa) 
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)

19/12/2020 - 10/01/2021

11 - 24/01/2021

19/12/2020 - 17/01/2021

18 - 31/01/2021

Pelajar TIDAK DIBENARKAN membuat Penambahan selepas Minggu ke-4 perkuliahan/Pengguguran kursus selepas Minggu ke-5 perkuliahan.

Nota Sesi Biasa

Nota
 • Pendaftaran Kursus dan Tambah/Gugur Kursus hendaklah dilakukan secara ONLINE kecuali pelajar-pelajar yang tidak boleh melakukannya secara online perlu mengisi Borang AKA11 (Borang Pendaftaran Kursus) dan AKA16 (Borang Permohonan Tambah/Gugur Kursus).

 • Pelajar dikehendaki mematuhi tarikh yang telah dijadualkan. Denda lewat akan dikenakan sekiranya tidak mematuhi tempoh yang ditetapkan.

 • Pelajar dikehendaki:

  1. Menyelesaikan yuran tertunggak sebelum pendaftaran kursus;

  2. Mendaftar kediaman secara online di Portal Pelajar (kecuali Pelajar Diploma Separuh Masa, Sarjana dan PhD); dan

  3. Pendaftaran kursus online di Portal Pelajar (Pastikan status adalah “Register”)

 • Pelajar yang tidak mendaftar selepas minggu pertama (1) perkuliahan akan DITANGGUHKAN PENGAJIAN secara automatik bagi pelajar tempatan. Manakala bagi pelajar bukan warganegara akan DIBERHENTIKAN
 • Kadar denda :

Jenis Denda
Kadar Denda
Denda Pendaftaran Kursus Lewat (Pertama) RM25.00 + RM2.00/hari (sehingga Minggu Pertama Kuliah)
Denda Pertama Pendaftaran Kursus (Kedua) RM30.00 / Kursus (selepas Minggu Pertama Kuliah)
Denda Lewat TAMBAH Kursus RM50.00/Kursus
Denda Lewat GUGUR Kursus RM50.00/Kursus (sehingga Minggu Ke-5 kuliah)
 • Pelajar dikehendaki untuk menyemak dan mencetak slip pendaftaran kursus yang terkini setiap kali selepas pendaftaran dan pembaharuan/perubahan dalam pendaftaran kursus.

 • Sebarang implikasi berkaitan pendaftaran dan penambahan/pengguguran kursus yang tidak mengikut peraturan dan tempoh yang ditetapkan adalah tanggungjawab pelajar sendiri.

Sebarang pertanyaan dan kesulitan, sila rujuk ke Seksyen Pengurusan Pengajian Pelajar (dahulu dikenali sebagai Seksyen Rekod), BPA.

telefon 03 8911 7000 ext. 1206 / 2238 / 3560    emel

sppp-bpa@kuis.edu.my