PENDAFTARAN KURSUS ONLINE atau BORANG AKA 11
(Pelajar Lompat Semeter/ Lebih Semester/ Yang tidak boleh melakukannya secara online)
Asasi
Mula Akhir Kuliah Bermula
20 Okt 2018 28 Okt 2018 29 Okt 2018
Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Sepenuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
29 Okt 2018 11 Nov 2018 12 Nov 2018
PhD  (Sepenuh & Separuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
 22 Okt 2018 11 Nov 2018 19 Nov 2018
Diploma Perguruan (Separuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
3 Nov 2018 23 Nov 2018 24 Nov 2018
Sarjana : Tesis Penuh (Sepenuh & Separuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
3 Nov 2018 18 Nov 2018 19 Nov 2018
Sarjana : Kerja Kursus (Sepenuh & Separuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
23 Feb 2019 3 Mac 2019 4 Mac 2019
Pendaftaran kursus selepas minggu pertama (1) perkuliahan adalah TIDAK DIBENARKAN.
TAMBAH/GUGUR KURSUS ONLINE atau BORANG AKA 16
(Pelajar Lompat Semeter/ Lebih Semester/ Yang tidak boleh melakukannya secara online)
Asasi
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3 - 4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4 -5)
20/10 - 11/11/2018 12 - 25/11/2018 20/10 - 18/11/2018 19/11 - 2/12/2018
Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Sepenuh Masa)
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3 - 4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4 -5)
29/10 - 25/11/2018 26/11 - 9/12/2018 29/10 - 2/12/2018 3 - 16/12/2018
PhD (Sepenuh & Separuh Masa)
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3 - 4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4 -5)
22/10 - 2/12/2018 3 - 16/12/2018 22/10 - 9/12/6/2018 10 - 23/12/2018
Diploma Perguruan (Separuh Masa)
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3 - 4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4 -5)
3/11 - 2/12/2018 3 - 16/12/2018 3/11 - 9/12/2018 10 - 23/12/2018
Sarjana : Tesis Penuh (Sepenuh & Separuh Masa)
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3 - 4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4 -5)
3/11 - 2/12/2018 3 - 16/12/2018 3/11 - 9/12/2018 10 - 23/12/2018
Sarjana : Kerja Kursus (Sepenuh & Separuh Masa)
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3 - 4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4 -5)
23/2 - 17/3/2019 18 - 31/3/2019 23/2 - 24/3/2019 25/3 - 7/4/2019
Pelajar TIDAK DIBENARKAN membuat Penambahan selepas Minggu ke-4 perkuliahan/Pengguguran kursus selepas Minggu ke-5 perkuliahan.
Nota
 • Pendaftaran Kursus dan Tambah/Gugur Kursus hendaklah dilakukan secara ONLINE kecuali pelajar-pelajar yang tidak boleh melakukannya secara online perlu mengisi Borang AKA11 (Borang Pendaftaran Kursus) dan AKA16 (Borang Permohonan Tambah/Gugur Kursus).

 • Pelajar dikehendaki mematuhi tarikh yang telah dijadualkan. Denda lewat akan dikenakan sekiranya tidak mematuhi tempoh yang ditetapkan.

 • Pelajar dikehendaki:

  1. Menyelesaikan yuran tertunggak sebelum pendaftaran kursus;

  2. Mendaftar kediaman secara online di Portal Pelajar (kecuali Pelajar Diploma Separuh Masa, Sarjana dan PhD); dan

  3. Pendaftaran kursus online di Portal Pelajar (Pastikan status adalah “Register”)

 • Pelajar yang tidak mendaftar selepas minggu pertama (1) perkuliahan akan DITANGGUHKAN PENGAJIAN secara automatik bagi pelajar tempatan. Manakala bagi pelajar bukan warganegara akan DIBERHENTIKAN
 • Kadar denda :

Jenis Denda
Kadar Denda
Denda Pendaftaran Kursus Lewat (Pertama) RM25.00 + RM2.00/hari (sehingga Minggu Pertama Kuliah)
Denda Pertama Pendaftaran Kursus (Kedua) RM30.00 / Kursus (selepas Minggu Pertama Kuliah)
Denda Lewat TAMBAH Kursus RM50.00/Kursus
Denda Lewat GUGUR Kursus RM50.00/Kursus (sehingga Minggu Ke-5 kuliah)
 • Pelajar dikehendaki untuk menyemak dan mencetak slip pendaftaran kursus yang terkini setiap kali selepas pendaftaran dan pembaharuan/perubahan dalam pendaftaran kursus.

 • Sebarang implikasi berkaitan pendaftaran dan penambahan/pengguguran kursus yang tidak mengikut peraturan dan tempoh yang ditetapkan adalah tanggungjawab pelajar sendiri.

Sebarang pertanyaan dan kesulitan, sila rujuk ke Seksyen Pengurusan Pengajian Pelajar (dahulu dikenali sebagai Seksyen Rekod), BPA.

telefon 03 8911 7000 ext. 1206 / 2238 / 3560    emel

sppp-bpa@kuis.edu.my