PENDAFTARAN KURSUS ONLINE atau BORANG AKA 11
(Pelajar Lompat Semeter/ Lebih Semester/ Yang tidak boleh melakukannya secara online)
Asasi
Mula Akhir Kuliah Bermula
12 Okt 2019 20 Okt 2019 21 Okt 2019
PhD (Sepenuh & Separuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
26 Okt 2019 10 Nov 2019 18 Nov 2019
Sarjana : Tesis Penuh (Sepenuh & Separuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
2 Nov 2019 17 Nov 2019 18 Nov 2019
Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Sepenuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
6 Nov 2019 17 Nov 2019 18 Nov 2019
Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Separuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
25 Nov 2019 13 Dis 2019 14 Dis 2019
Sarjana : Kerja Kursus (Sepenuh & Separuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
 28 Mac 2020 5 Apr 2020 6 Apr 2020
Pendaftaran kursus selepas minggu pertama (1) perkuliahan adalah TIDAK DIBENARKAN.

 

TAMBAH/GUGUR KURSUS ONLINE atau BORANG AKA 16
(Pelajar Lompat Semeter/ Lebih Semester/ Yang tidak boleh melakukannya secara online)
Asasi
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)
12/10/2019 - 03/11/2019 04/11/2019 - 17/11/2019 12/10/2019 - 10/11/2019

11/11/2019 - 24/11/2019

PhD (Sepenuh & Separuh Masa)
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)
26/10/2019 - 01/12/2019 02/12/2019 - 15/12/2019 26/10/2019 - 08/12/2019

09/12/2019 - 22/12/2019

Sarjana : Tesis Penuh (Sepenuh & Separuh Masa) 
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)
02/11/2019 - 01/12/2019 02/12/2019 - 15/12/2019 02/11/2019 - 08/12/2019

09/12/2019 - 22/12/2019

Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Sepenuh Masa)
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)
06/11/2019 - 01/12/2019 02/12/2019 - 15/12/2019 06/11/2019 - 08/12/2019

09/12/2019 - 22/12/2019

Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Separuh Masa)
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)
25/11/2019 - 27/12/2019 28/12/2019 - 10/01/2020 25/11/2019 - 03/01/2020

04/01/2020 - 17/01/2020

Sarjana : Kerja Kursus (Sepenuh & Separuh Masa) 
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)
28/03/2020 - 19/04/2020  20/04/2020 - 03/05/2020 28/03/2020 - 26/04/2020

27/04/2020 - 10/05/2020

Pelajar TIDAK DIBENARKAN membuat Penambahan selepas Minggu ke-4 perkuliahan/Pengguguran kursus selepas Minggu ke-5 perkuliahan.

Nota Sesi Biasa

Nota
 • Pendaftaran Kursus dan Tambah/Gugur Kursus hendaklah dilakukan secara ONLINE kecuali pelajar-pelajar yang tidak boleh melakukannya secara online perlu mengisi Borang AKA11 (Borang Pendaftaran Kursus) dan AKA16 (Borang Permohonan Tambah/Gugur Kursus).

 • Pelajar dikehendaki mematuhi tarikh yang telah dijadualkan. Denda lewat akan dikenakan sekiranya tidak mematuhi tempoh yang ditetapkan.

 • Pelajar dikehendaki:

  1. Menyelesaikan yuran tertunggak sebelum pendaftaran kursus;

  2. Mendaftar kediaman secara online di Portal Pelajar (kecuali Pelajar Diploma Separuh Masa, Sarjana dan PhD); dan

  3. Pendaftaran kursus online di Portal Pelajar (Pastikan status adalah “Register”)

 • Pelajar yang tidak mendaftar selepas minggu pertama (1) perkuliahan akan DITANGGUHKAN PENGAJIAN secara automatik bagi pelajar tempatan. Manakala bagi pelajar bukan warganegara akan DIBERHENTIKAN
 • Kadar denda :

Jenis Denda
Kadar Denda
Denda Pendaftaran Kursus Lewat (Pertama) RM25.00 + RM2.00/hari (sehingga Minggu Pertama Kuliah)
Denda Pertama Pendaftaran Kursus (Kedua) RM30.00 / Kursus (selepas Minggu Pertama Kuliah)
Denda Lewat TAMBAH Kursus RM50.00/Kursus
Denda Lewat GUGUR Kursus RM50.00/Kursus (sehingga Minggu Ke-5 kuliah)
 • Pelajar dikehendaki untuk menyemak dan mencetak slip pendaftaran kursus yang terkini setiap kali selepas pendaftaran dan pembaharuan/perubahan dalam pendaftaran kursus.

 • Sebarang implikasi berkaitan pendaftaran dan penambahan/pengguguran kursus yang tidak mengikut peraturan dan tempoh yang ditetapkan adalah tanggungjawab pelajar sendiri.

Sebarang pertanyaan dan kesulitan, sila rujuk ke Seksyen Pengurusan Pengajian Pelajar (dahulu dikenali sebagai Seksyen Rekod), BPA.

telefon 03 8911 7000 ext. 1206 / 2238 / 3560    emel

sppp-bpa@kuis.edu.my


PENDAFTARAN KURSUS ONLINE atau BORANG AKA 11
(Pelajar Lompat Semeter/ Lebih Semester/ Yang tidak boleh melakukannya secara online)
Asasi
Mula Akhir Kuliah Bermula
8 Feb 2020 16 Feb 2020 17 Feb 2020
Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Sepenuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
16 Mac 2020 29 Mac 2020 30 Mac 2020
Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Separuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
13 April 2020 17 April 2020 18 April 2020
Sarjana : Kerja Kursus (Sepenuh & Separuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
8 Ogos 2020 16 Ogos 2020 17 Ogos 2020
Sarjana : Tesis Penuh (Sepenuh & Separuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
- - -
PhD (Sepenuh & Separuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
- - -
Pendaftaran kursus selepas minggu pertama (1) perkuliahan adalah TIDAK DIBENARKAN.

 

TAMBAH/GUGUR KURSUS ONLINE atau BORANG AKA 16
(Pelajar Lompat Semeter/ Lebih Semester/ Yang tidak boleh melakukannya secara online)
Asasi
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)

08/02/2020 - 01/03/2020

02/03/2020 - 15/03/2020 08/02/2020 - 08/03/2020 09/03/2020 - 22/03/2020
Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Sepenuh Masa)
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)

16/03/2020 - 12/04/2020

13/04/2020 - 26/04/2020 16/03/2020 - 19/04/2020 20/04/2020 - 03/05/2020
Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Separuh Masa)
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)
13/04/2020 - 01/05/2020 02/05/2020 - 15/05/2020 13/04/2020 - 08/05/2020

09/05/2020 - 22/05/2020

Sarjana : Kerja Kursus (Sepenuh & Separuh Masa) 
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)
08/08/2020 - 30/08/2020 31/08/2020 - 13/09/2020 08/08/2020 - 06/09/2020

07/09/2020 - 20/09/2020

Sarjana : Tesis Penuh (Sepenuh & Separuh Masa) 
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)

-

- - -
PhD (Sepenuh & Separuh Masa)
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)

-

- - -
Pelajar TIDAK DIBENARKAN membuat Penambahan selepas Minggu ke-4 perkuliahan/Pengguguran kursus selepas Minggu ke-5 perkuliahan.

Nota Sesi Biasa

Nota
 • Pendaftaran Kursus dan Tambah/Gugur Kursus hendaklah dilakukan secara ONLINE kecuali pelajar-pelajar yang tidak boleh melakukannya secara online perlu mengisi Borang AKA11 (Borang Pendaftaran Kursus) dan AKA16 (Borang Permohonan Tambah/Gugur Kursus).

 • Pelajar dikehendaki mematuhi tarikh yang telah dijadualkan. Denda lewat akan dikenakan sekiranya tidak mematuhi tempoh yang ditetapkan.

 • Pelajar dikehendaki:

  1. Menyelesaikan yuran tertunggak sebelum pendaftaran kursus;

  2. Mendaftar kediaman secara online di Portal Pelajar (kecuali Pelajar Diploma Separuh Masa, Sarjana dan PhD); dan

  3. Pendaftaran kursus online di Portal Pelajar (Pastikan status adalah “Register”)

 • Pelajar yang tidak mendaftar selepas minggu pertama (1) perkuliahan akan DITANGGUHKAN PENGAJIAN secara automatik bagi pelajar tempatan. Manakala bagi pelajar bukan warganegara akan DIBERHENTIKAN
 • Kadar denda :

Jenis Denda
Kadar Denda
Denda Pendaftaran Kursus Lewat (Pertama) RM25.00 + RM2.00/hari (sehingga Minggu Pertama Kuliah)
Denda Pertama Pendaftaran Kursus (Kedua) RM30.00 / Kursus (selepas Minggu Pertama Kuliah)
Denda Lewat TAMBAH Kursus RM50.00/Kursus
Denda Lewat GUGUR Kursus RM50.00/Kursus (sehingga Minggu Ke-5 kuliah)
 • Pelajar dikehendaki untuk menyemak dan mencetak slip pendaftaran kursus yang terkini setiap kali selepas pendaftaran dan pembaharuan/perubahan dalam pendaftaran kursus.

 • Sebarang implikasi berkaitan pendaftaran dan penambahan/pengguguran kursus yang tidak mengikut peraturan dan tempoh yang ditetapkan adalah tanggungjawab pelajar sendiri.

Sebarang pertanyaan dan kesulitan, sila rujuk ke Seksyen Pengurusan Pengajian Pelajar (dahulu dikenali sebagai Seksyen Rekod), BPA.

telefon 03 8911 7000 ext. 1206 / 2238 / 3560    emel

sppp-bpa@kuis.edu.my


PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU
PhD (Sepenuh & Separuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
13 Januari 2020 07 Februari 2020 20 Januari 2020
Sarjana : Tesis Penuh (Sepenuh & Separuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
13 Januari 2020 07 Februari 2020 20 Januari 2020
TAMBAH/GUGUR KURSUS ONLINE atau BORANG AKA 16
PhD (Sepenuh & Separuh Masa)
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)

13/01/2020 - 02/02/2020

03/02/2020 - 16/02/2020 13/01/2020 - 09/02/2020 10/02/2020 - 23/02/2020
Sarjana : Tesis Penuh (Sepenuh & Separuh Masa)
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)

13/01/2020 - 02/02/2020

03/02/2020 - 16/02/2020 13/01/2020 - 09/02/2020 10/02/2020 - 23/02/2020
Pelajar TIDAK DIBENARKAN membuat Penambahan selepas Minggu ke-4 perkuliahan/Pengguguran kursus selepas Minggu ke-5 perkuliahan.
Nota
 • Tambah/Gugur Kursus hendaklah dilakukan secara ONLINE kecuali pelajar-pelajar yang tidak boleh melakukannya secara online perlu mengisi AKA16 (Borang Permohonan Tambah/Gugur Kursus).

 • Pelajar dikehendaki mematuhi tarikh yang telah dijadualkan. Denda lewat akan dikenakan sekiranya tidak mematuhi tempoh yang ditetapkan.

 • Kadar denda :

Jenis Denda
Kadar Denda
Denda Lewat TAMBAH Kursus RM50.00/Kursus
Denda Lewat GUGUR Kursus RM50.00/Kursus (sehingga Minggu Ke-5 kuliah)
 • Pelajar dikehendaki untuk menyemak dan mencetak slip pendaftaran kursus yang terkini setiap kali selepas tambah/gugur kursus selesai.

 • Sebarang implikasi berkaitan penambahan/pengguguran kursus yang tidak mengikut peraturan dan tempoh yang ditetapkan adalah tanggungjawab pelajar sendiri.

Sebarang pertanyaan dan kesulitan, sila rujuk ke Seksyen Pengurusan Pengajian Pelajar (dahulu dikenali sebagai Seksyen Rekod), BPA.

telefon 03 8911 7000 ext. 1206 / 2238 / 3560    emel

sppp-bpa@kuis.edu.my