Ijazah Doktor Falsafah (PhD)
 Pusat Pengajian Siswazah
bullet right red PI01 Ijazah Doktor Falsafah Islamiyyat
tertakluk kepada kelulusan KPT & MQA

Ijazah Sarjana (Masters)
Fakulti Pengurusan dan Muamalah
bullet right red MG01 Pentadbiran Perniagaan (Muamalah)
Fakulti Syariah dan Undang-undang
bullet right red MG02 Syariah (Pengurusan)
Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat
bullet right red MC03 Teknologi Maklumat

Diploma
Fakulti Pengurusan dan Muamalah
bullet right red MS31 Perakaunan   bullet right red MS35 Ekonomi
bullet right red MS32 Pengurusan Perniagaan   bullet right red CS41 Komunikasi
bullet right red MS33 Perbankan Islam   bullet right red LS43 Pengajian Bahasa Inggeris
bullet right red MS34 Pengurusan Sumber Manusia        

Fakulti Pengajian Peradaban Islam

bullet right red IS11 Pengajian Islam (Bahasa Arab)   bullet right red IS15 Pengajian Islam (Dakwah)
bullet right red IS13 Pengajian Islam (Akidah dan Pemikiran Islam)   bullet right red IS16 Tahfiz Al-Quran dan Al-Qiraat
bullet right red IS14 Pengajian Islam (Al-Quran dan Al-Sunnah)        
Fakulti Syariah dan Undang-undang
bullet right red IS12 Pengajian Islam (Syariah)   bullet right red IS18 Syariah dan Perundangan Islam
Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat
bullet right red MS36 Teknologi Maklumat (Multimedia)   bullet right red MS39 Sains Komputer
Diploma Perguruan
Fakulti Pendidikan
bullet right red ES52 Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua   bullet right red ES53 Pendidikan Islam

mais pws lzs mais-corp kuiscell mpp kpt akept kpt soaring upwards

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
address  Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor, MALAYSIA  address  2.891009, 101.788373  address  +603 8911 7000  address  +603 8926 8462
address  info@kuis.edu.my (umum) / admission@kuis.edu.my (kemasukan) / webmaster@kuis.edu.my (laman web)