Ijazah Doktor Falsafah (PhD)
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
bullet right red PI02 Ijazah Doktor Falsafah Pengajian Bahasa Arab
Fakulti Sains & Teknologi Maklumat
bullet right red PT01 Ijazah Doktor Falsafah Multimedia Kreatif
Fakulti Pendidikan
bullet right red PE01 Ijazah Doktor Falsafah Pendidikan