Ijazah Doktor Falsafah (PhD)
Pusat Pengajian Siswazah
bullet right red PI01 Ijazah Doktor Falsafah Islamiyyat
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
bullet right red PI02 Ijazah Doktor Falsafah Pengajian Bahasa Arab
Fakulti Sains & Teknologi Maklumat
bullet right red PT01 Ijazah Doktor Falsafah Multimedia Kreatif
Fakulti Pendidikan
bullet right red PE01 Ijazah Doktor Falsafah Pendidikan