Diploma
Fakulti Pengurusan dan Muamalah

Fakulti Pengajian Peradaban Islam

Fakulti Syariah dan Undang-undang
Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat
bullet right redMS36 Multimedia
Diploma Perguruan
Fakulti Pendidikan
Diploma Eksekutif Perguruan
Fakulti Pendidikan
Pendidikan Islam