Ijazah Sarjana (Masters)
Fakulti Pengurusan dan Muamalah
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
Fakulti Syariah dan Undang-undang
bullet right redMG02 Syariah (Pengurusan)
Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat
bullet right redMT20 Sains (Multimedia Kreatif)
Fakulti Pendidikan
bullet right redMT15 Pendidikan (Pendidikan Islam)
bullet right redMT16 Pendidikan (Pendidikan Bahasa)
bullet right redMT17 Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi)
bullet right redMT18 Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan)
bullet right redMT19 Pendidikan (Teknologi Pendidikan)