Ijazah Sarjana (Masters)
Fakulti Pengurusan dan Muamalah
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
Fakulti Syariah dan Undang-undang
bullet right redMG02 Syariah (Pengurusan)
Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat
Fakulti Pendidikan