Ijazah Sarjana Muda
Fakulti Pengurusan dan Muamalah
bullet right redBB05* Kewangan Islam (Perbankan) (Kepujian)
Fakulti Syariah dan Undang-undang
bullet right redBI01* Syariah dengan Undang-undang
bullet right redBS02* Syariah dengan Muamalat (Kepujian)

 

Ijazah Sarjana Muda Perguruan
Fakulti Pendidikan
bullet right redBE01* Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua dengan Multimedia (Kepujian)
bullet right redBE02* Pendidikan Islam dengan Multimedia (Kepujian)

Diploma
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
bullet right redIS14* Pengajian Islam (Al-Quran & Al-Sunnah)
Fakulti Syariah dan Undang-undang
bullet right redIS12* Pengajian Islam (Syariah)
Fakulti Pendidikan
bullet right redES52* Perguruan (TESL)

-------------

--------------------------------------