Ijazah Sarjana Muda
Fakulti Pengajian & Peradaban Islam
Fakulti Syariah dan Undang-undang

 

Diploma
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
Fakulti Syariah dan Undang-undang

-------------

--------------------------------------