Ijazah Sarjana Muda
Fakulti Pengurusan dan Muamalah
bullet right redBB05* Kewangan Islam (Perbankan) (Kepujian)
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
bullet right redBI05* Dakwah dengan Pengurusan Sumber Insan (Kepujian)
Fakulti Syariah dan Undang-undang
bullet right redBI01* syariah dengan Undang-undang
bullet right redBS02* Syariah dengan Muamalat (Kepujian)
Fakulti Pendidikan
bullet right redBE02* Pendidikan Islam dengan Multimedia (Kepujian)
Diploma
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
bullet right redIS13* Pengajian Islam (Akidah dan Pemikiran Islam)
bullet right redIS14* Pengajian Islam (Al-Quran & AL-Sunnah)
bullet right redIS15* Pengajian Islam (Dakwah)
 
Fakulti Syariah dan Undang-undang
bullet right redIS12* Pengajian Islam (Syariah)

---------------------------------------