Sesi II 2017 / 2018
JAN
25
Ijazah Sarjana : Kerja Kursus (Sepenuh & Separuh Masa)
Khamis
  Sesi III 2017 / 2018
MAC
12
Asasi Pengajian Islam
Isnin
  Sesi I 2018 / 2019
MEI
26
Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Separuh Masa)
Sabtu
MEI
26
Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Sepenuh Masa) FPPI, FSU & FP
Sabtu
MEI
26
Sarjana Tesis Penuh / Mixed Mode (Sepenuh & Separuh Masa) - Pindaan 2017
Sabtu
MEI
26
Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) (Sepenuh & Separuh Masa)
Sabtu
MEI
27
Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Sepenuh Masa) FPM & FSTM
Ahad
JUN
30
Asasi
Sabtu
OKT
17
Sarjana Kerja Kursus (Sepenuh & Separuh Masa)
Khamis
  Sesi II 2018 / 2019
OKT
27
Asasi
Sabtu
NOV
10
Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Sepenuh Masa) FPPI, FSU & FP
Sabtu
NOV
11
Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Sepenuh Masa) FPM & FSTM
Ahad
NOV
17
Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Separuh Masa)
Sabtu
NOV
17
Sarjana Tesis Penuh / Mixed Mode (Sepenuh & Separuh Masa) - Pindaan 2017
Sabtu
NOV
17
Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) (Sepenuh & Separuh Masa)
Sabtu
FEB
28
Sarjana Kerja Kursus (Sepenuh & Separuh Masa)
Khamis

-----------------------------------------