BAHAGIAN PENGURUSAN INSAN
PEJABAT BENDAHARI
BAHAGIAN PEMASARAN DAN KOMUNIKASI
BAHAGIAN ZAKAT, WAKAF & INFAQ
PUSAT HAL EHWAL MAHASISWA
BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
MASJID AL-AZHAR 
 
PEJABAT TIMBALAN REKTOR PENGURUSAN KORPORAT (PEMBANGUNAN & PENGANTARABANGSAAN)
 
BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENGURUSAN FASILITI
BAHAGIAN KESELAMATAN