PENDAFTARAN KURSUS ONLINE atau BORANG AKA 11 (Yang tidak boleh melakukannya secara online)

Program

Tarikh Pendaftaran

Kuliah Bermula

Mula

Akhir

Asasi

18 Februari 2017 26 Februari 2017 27 Februari 2017

Diploma Perguruan (Separuh Masa)

20 Mac 2017 24 Mac 2017 25 Mac 2017

Diploma & Sarjana Muda (Sepenuh Masa)

27 Mac 2017 4 April 2017 5 April 2017

Sarjana (Sepenuh & Separuh Masa)

29 April 2017 7 Mei 2017 8 Mei 2017

Pendaftaran kursus selepas minggu pertama (1) perkuliahan adalah TIDAK DIBENARKAN.

TAMBAH / GUGUR KURSUS ONLINE atau BORANG AKA 16 (Yang tidak boleh melakukannya secara online)

Program

Tambah

Gugur

Mula - Akhir
(Online - M2)

Denda
(Minggu 3-4)

Mula - Akhir
(Online - M3)

Denda
(Minggu  4)

Asasi

18 Februari - 12 Mac
2017
13 - 24 Mac 2017 18 Februari - 19 Mac
2017
20 - 24 Mac 2017

Diploma Perguruan (Separuh Masa)

20 Mac - 7 April
2017
8 - 21 April 2017 20 Mac - 14 April
2017
17 - 21 April 2017

Diploma & Sarjana Muda (Sepenuh Masa)

27 mac - 16 April
2017
17 - 28 April 2017 27 Mac - 23 April
2017
24 - 28 April 2017

Sarjana (Sepenuh & Separuh Masa)

29 April - 21 Mei
2017
22 Mei - 2 Jun
2017
29 April - 28 Mei
2017
29 Mei - 2 Jun 2017

Pelajar TIDAK DIBENARKAN membuat Penambahan/Pengguguran kursus selepas Minggu ke-4 perkuliahan.

Nota

Pendaftaran Kursus dan Tambah/Gugur Kursus hendaklah dilakukan secara ONLINE kecuali pelajar-pelajar yang tidak boleh melakukannya secara online perlu mengisi Borang AKA11 (Borang Pendaftaran Kursus) dan AKA16 (Borang Permohonan Tambah/Gugur Kursus).

Pelajar dikehendaki mematuhi tarikh yang telah dijadualkan. Denda lewat akan dikenakan sekiranya tidak mematuhi tempoh yang ditetapkan.

Pelajar dikehendaki :
 

i.

Menyelesaikan yuran tertunggak sebelum pendaftaran kursus (kecuali pelajar Diploma dan Ijazah Sepenuh Masa) ;

 

ii.

Mendaftar kediaman secara online di Portal Pelajar (kecuali Pelajar Diploma Separuh Masa dan Sarjana); dan

 

iii.

Pendaftaran kursus online di Portal Pelajar (Pastikan status adalah “Register”)

Pelajar yang tidak mendaftar selepas minggu pertama (1) perkuliahan akan DITANGGUHKAN PENGAJIAN secara automatik bagi pelajar tempatan. Manakala bagi pelajar bukan warganegara akan DIBERHENTIKAN.

Kadar denda :

 

Jenis Denda

Kadar Denda

Denda Pendaftaran Kursus Lewat (Pertama)

RM25.00 + RM2.00/hari
(sehingga Minggu Pertama Kuliah)

Denda Pertama Pendaftaran Kursus (Kedua)

RM30.00 / Kursus
(selepas Minggu Pertama Kuliah)

Denda Lewat TAMBAH Kursus

RM50.00/Kursus

Denda Lewat GUGUR Kursus

RM50.00/Kursus

Pelajar TIDAK DIBENARKAN membuat Penambahan Kursus selepas Minggu ke-4 perkuliahan dan TIDAK DIBENARKAN membuat Pengguguran Kursus selepas Minggu ke-5 perkuliahan.

Pelajar dikehendaki untuk menyemak dan mencetak slip pendaftaran kursus yang terkini setiap kali selepas pendaftaran dan pembaharuan/perubahan  dalam pendaftaran kursus.

Sebarang implikasi berkaitan pendaftaran dan penambahan/pengguguran kursus yang tidak mengikut peraturan dan tempoh yang ditetapkan adalah tanggungjawab pelajar sendiri.

Sebarang pertanyaan dan kesulitan, sila rujuk ke Seksyen Pengurusan Pengajian Pelajar (dahulu dikenali sebagai Seksyen Rekod), BPA.

telefon

03 8911 7000 samb. 1206 / 2238/3560

  emel

record@kuis.edu.my

 

mais pws lzs mais-corp kuiscell mpp kpt akept kpt soaring upwards

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
address  Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor, MALAYSIA  address  2.891009, 101.788373  address  +603 8911 7000  address  +603 8926 8462
address  info@kuis.edu.my (umum) / admission@kuis.edu.my (kemasukan) / webmaster@kuis.edu.my (laman web)