PENDAFTARAN KURSUS ONLINE atau BORANG AKA 11
(Pelajar Lompat Semeter/ Lebih Semester/ Yang tidak boleh melakukannya secara online)

Program

Tarikh Pendaftaran

Kuliah Bermula

Mula

Akhir

Diploma Perguruan (Separuh Masa)

13 Mei 2017 2 Jun 2017 3 Jun 2017

Diploma & Sarjana Muda (Sepenuh Masa)

13 Mei 2017 6 Jun 2017 7 Jun 2017

PhD (Sepenuh & Separuh Masa)

13 Mei 2017 4 Jun 2017 5 Jun 2017

Asasi

24 Jun 2017 9 Julai 2017 10 Julai 2017
Sarjana (Sepenuh & Separuh Masa) 9 September 2017 17 September 2017 18 September 2017

Pendaftaran kursus selepas minggu pertama (1) perkuliahan adalah TIDAK DIBENARKAN.

TAMBAH / GUGUR KURSUS ONLINE atau BORANG AKA 16
(Pelajar Lompat Semeter/ Lebih Semester/ Yang tidak boleh melakukannya secara online)

Program

Tambah

Gugur

Mula - Akhir
(Online - M2)

Denda
(Minggu 3-4)

Mula - Akhir
(Online - M3)

Denda
(Minggu  4-5)

Diploma Perguruan (Separuh Masa)

13 Mei - 16 Jun
2017
17 Jun - 7 Julai
2017
13 Mei - 30 Jun
2017
1 - 14 Julai
2017

Diploma & Sarjana Muda (Sepenuh Masa)

13 Mei - 18 Jun
2017
19 Jun - 7 Julai
2017
13 Mei - 25 Jun
2017
26 Jun - 14 Julai
2017

PhD (Sepenuh & Separuh Masa)

13 Mei - 18 Jun
2017
19 Jun - 7 Julai
2017
13 Mei - 25 Jun
2017
26 Jun - 14 Julai
2017

Asasi

24 Jun - 23 Julai
2017
24 Julai - 4 Ogos
2017
24 Jun - 30 Julai
2017
31 Julai - 11 Ogos
2017
Sarjana (Sepenuh & Separuh Masa) 9 Sept - 1 Okt
2017
2 - 13 Oktober
2017
9 Sept - 8 Okt
2017
9 - 20 Oktober
2017

Pelajar TIDAK DIBENARKAN membuat Penambahan selepas Minggu ke-4 perkuliahan / Pengguguran kursus selepas Minggu ke-5 perkuliahan.

Nota

Pendaftaran Kursus dan Tambah/Gugur Kursus hendaklah dilakukan secara ONLINE kecuali pelajar-pelajar yang tidak boleh melakukannya secara online perlu mengisi Borang AKA11 (Borang Pendaftaran Kursus) dan AKA16 (Borang Permohonan Tambah/Gugur Kursus).

Pelajar dikehendaki mematuhi tarikh yang telah dijadualkan. Denda lewat akan dikenakan sekiranya tidak mematuhi tempoh yang ditetapkan.

Pelajar dikehendaki :
 

i.

Menyelesaikan yuran tertunggak sebelum pendaftaran kursus;

 

ii.

Mendaftar kediaman secara online di Portal Pelajar (kecuali Pelajar Diploma Separuh Masa, Sarjana dan PhD); dan

 

iii.

Pendaftaran kursus online di Portal Pelajar (Pastikan status adalah “Register”)

Pelajar yang tidak mendaftar selepas minggu pertama (1) perkuliahan akan DITANGGUHKAN PENGAJIAN secara automatik bagi pelajar tempatan. Manakala bagi pelajar bukan warganegara akan DIBERHENTIKAN.

Kadar denda :

 

Jenis Denda

Kadar Denda

Denda Pendaftaran Kursus Lewat (Pertama)

RM25.00 + RM2.00/hari
(sehingga Minggu Pertama Kuliah)

Denda Pertama Pendaftaran Kursus (Kedua)

RM30.00 / Kursus
(selepas Minggu Pertama Kuliah)

Denda Lewat TAMBAH Kursus

RM50.00/Kursus

Denda Lewat GUGUR Kursus

RM50.00/Kursus
(sehingga Minggu ke-5 Kuliah)

Pelajar dikehendaki untuk menyemak dan mencetak slip pendaftaran kursus yang terkini setiap kali selepas pendaftaran dan pembaharuan/perubahan  dalam pendaftaran kursus.

Sebarang implikasi berkaitan pendaftaran dan penambahan/pengguguran kursus yang tidak mengikut peraturan dan tempoh yang ditetapkan adalah tanggungjawab pelajar sendiri.

Sebarang pertanyaan dan kesulitan, sila rujuk ke Seksyen Pengurusan Pengajian Pelajar (dahulu dikenali sebagai Seksyen Rekod), BPA.

telefon

03 8911 7000 sambungan 1206 / 2238 / 3560

  emel

record@kuis.edu.my