PENDAFTARAN KURSUS ONLINE atau BORANG AKA 11
(Pelajar Lompat Semeter/ Lebih Semester/ Yang tidak boleh melakukannya secara online)
PhD (Sepenuh & Separuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
20 Mei 2019 9 Jun 2019 17 Jun 2019
Sarjana : Tesis Penuh (Sepenuh & Separuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
1 Jun 2019 16 Jun 2019 17 Jun 2019
Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Sepenuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
27 Mei 2019 16 Jun 2019 19 Jun 2019
Diploma Perguruan (Separuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
3 Jun 2019 21 Jun 2019 22 Jun 2019
Asasi
Mula Akhir Kuliah Bermula
15 Jun 2019 23 Jun 2019 24 Jun 2019
Sarjana : Kerja Kursus (Sepenuh & Separuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
16 November 2019 24 November 2019 25 November 2019
Pendaftaran kursus selepas minggu pertama (1) perkuliahan adalah TIDAK DIBENARKAN.

TAMBAH/GUGUR KURSUS ONLINE atau BORANG AKA 16
(Pelajar Lompat Semeter/ Lebih Semester/ Yang tidak boleh melakukannya secara online)
PhD (Depenuh & Separuh Masa)
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)
20/05/2019 - 30/06/2019  01/07/2019 - 14/07/2019  20/05/2019 - 07/07/2019 08/07/2019 - 21/07/2019 
Sarjana : Tesis Penuh (Sepenuh & Separuh Masa)
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)
 01/06/2019 - 30/06/2019 01/07/2019 - 14/07/2019  01/06/2019 - 07/07/2019  08/07/2019 - 21/07/2019 
Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Sepenuh Masa)
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)
27/05/2019 - 30/06/2019  01/07/2019 - 14/07/2019  27/05/2019 - 07/07/2019  08/07/2019 - 21/07/2019 
Diploma Perguruan (Separuh Masa)
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)
03/06/2019 - 05/07/2019  06/07/2019 - 19/07/2019  03/06/2019 - 12/07/2019  13/07/2019 - 26/07/2019 
Asasi
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)
 15/06/2019 - 07/07/2019 08/07/2019 - 21/07/2019  15/06/2019 - 14/07/2019  15/07/2019 - 28/07/2019 
Sarjana : Kerja Kursus (Sepenuh & Separuh Masa) 
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)
 16/11/2019 - 08/12/2019 09/12/2019 - 22/12/2019   16/11/2019 - 15/12/2019  16/12/2019 - 29/12/2019
Pelajar TIDAK DIBENARKAN membuat Penambahan selepas Minggu ke-4 perkuliahan/Pengguguran kursus selepas Minggu ke-5 perkuliahan.
PENDAFTARAN KURSUS ONLINE atau BORANG AKA 11
(Pelajar Lompat Semeter/ Lebih Semester/ Yang tidak boleh melakukannya secara online)
Asasi
Mula Akhir Kuliah Bermula
16 Feb 2019 24 Feb 2019 25 Feb 2019
Diploma Perguruan (Separuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
25 Mac 2019 29 Mac 2019 30 Mac 2019
Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Sepenuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
18 Mac 2019 31 Mac 2019 1 April 2019
Sarjana : Kerja Kursus (Sepenuh & Separuh Masa)
Mula Akhir Kuliah Bermula
6 Julai 2019 14 Julai 2019 15 Julai 2019
Pendaftaran kursus selepas minggu pertama (1) perkuliahan adalah TIDAK DIBENARKAN.

TAMBAH/GUGUR KURSUS ONLINE atau BORANG AKA 16
(Pelajar Lompat Semeter/ Lebih Semester/ Yang tidak boleh melakukannya secara online)
Asasi
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)
 16/2/2019 - 10/3/2019 11/3/2019 - 24/3/2019
 16/2/2019 - 17/3/2019 18/3/2019 - 31/3/2019
Diploma Perguruan (Separuh Masa)
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)
25/3/2019 - 12/4/2019
 13/4/2019 - 26/4/2019  25/3/2019 - 19/4/2019 20/4/2019 - 28/4/2019
Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Sepenuh Masa)
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)
18/3/2019 - 14/4/2019
15/4/2019 - 28/4/2019  18/3/2019 - 21/4/2019  22/4/2019 - 5/5/2019
Sarjana : Kerja Kursus (Sepenuh & Separuh Masa) 
Tambah Gugur
Mula - Akhir (Online-M2) Denda (Minggu 3-4) Mula - Akhir (Online-M3) Denda (Minggu 4-5)
6/7/2019 -28/7/2019
 29/7/2019 - 11/8/2019 6/7/2019 - 4/8/2019 5/8/2019 - 18/8/2019
Pelajar TIDAK DIBENARKAN membuat Penambahan selepas Minggu ke-4 perkuliahan/Pengguguran kursus selepas Minggu ke-5 perkuliahan.
Nota
 • Pendaftaran Kursus dan Tambah/Gugur Kursus hendaklah dilakukan secara ONLINE kecuali pelajar-pelajar yang tidak boleh melakukannya secara online perlu mengisi Borang AKA11 (Borang Pendaftaran Kursus) dan AKA16 (Borang Permohonan Tambah/Gugur Kursus).

 • Pelajar dikehendaki mematuhi tarikh yang telah dijadualkan. Denda lewat akan dikenakan sekiranya tidak mematuhi tempoh yang ditetapkan.

 • Pelajar dikehendaki:

  1. Menyelesaikan yuran tertunggak sebelum pendaftaran kursus;

  2. Mendaftar kediaman secara online di Portal Pelajar (kecuali Pelajar Diploma Separuh Masa, Sarjana dan PhD); dan

  3. Pendaftaran kursus online di Portal Pelajar (Pastikan status adalah “Register”)

 • Pelajar yang tidak mendaftar selepas minggu pertama (1) perkuliahan akan DITANGGUHKAN PENGAJIAN secara automatik bagi pelajar tempatan. Manakala bagi pelajar bukan warganegara akan DIBERHENTIKAN
 • Kadar denda :

Jenis Denda
Kadar Denda
Denda Pendaftaran Kursus Lewat (Pertama) RM25.00 + RM2.00/hari (sehingga Minggu Pertama Kuliah)
Denda Pertama Pendaftaran Kursus (Kedua) RM30.00 / Kursus (selepas Minggu Pertama Kuliah)
Denda Lewat TAMBAH Kursus RM50.00/Kursus
Denda Lewat GUGUR Kursus RM50.00/Kursus (sehingga Minggu Ke-5 kuliah)
 • Pelajar dikehendaki untuk menyemak dan mencetak slip pendaftaran kursus yang terkini setiap kali selepas pendaftaran dan pembaharuan/perubahan dalam pendaftaran kursus.

 • Sebarang implikasi berkaitan pendaftaran dan penambahan/pengguguran kursus yang tidak mengikut peraturan dan tempoh yang ditetapkan adalah tanggungjawab pelajar sendiri.

Sebarang pertanyaan dan kesulitan, sila rujuk ke Seksyen Pengurusan Pengajian Pelajar (dahulu dikenali sebagai Seksyen Rekod), BPA.

telefon 03 8911 7000 ext. 1206 / 2238 / 3560    emel

sppp-bpa@kuis.edu.my