Ijazah Doktor Falsafah (PhD)

  Ijazah Sarjana (Kerja Kursus)

bullet-rightTahun Akademik 2016 / 2017

 

bullet-rightTahun Akademik 2016 / 2017

Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Sepenuh Masa)

  Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Separuh Masa)

bullet-rightTahun Akademik 2016 / 2017

 

bullet-rightTahun Akademik 2016 / 2017

Asasi

   

bullet-rightTahun Akademik 2016 / 2017

   

 

 

mais pws lzs mais-corp kuiscell mpp kpt akept kpt soaring upwards

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
address  Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor, MALAYSIA  address  2.891009, 101.788373  address  +603 8911 7000  address  +603 8926 8462
address  info@kuis.edu.my (umum) / admission@kuis.edu.my (kemasukan) / webmaster@kuis.edu.my (laman web)