Perkara

Tarikh Tempoh

Pendaftaran Pelajar Baharu

26 Oktober  2016 1 hari

Pendaftaran Kursus Online Pelajar Senior (Isi Borang AKA 11 - utk pelajar yang tidak boleh online)

22  - 30 Oktober 2016 9 hari

**Kuliah

31 Oktober 2016 -
20 Januari 2017
12 Minggu

Tempoh Tambah Kursus Online (isi Borang AKA 16 - utk pelajar yang tidak boleh online)

22 Oktober  -
13 November 2016
Mula Online - Minggu 2

Tempoh Gugur Kursus Online (isi Borang AKA 16 - utk pelajar yang tidak boleh online)

22 Oktober  -
20 November 2016
Mula Online - Minggu 3

Tempoh Permohonan Pertukaran Program / Semester

31 Oktober  -
25 November 2016
Minggu 1 - Minggu 4

Tempoh Permohonan Pemindahan dan Pengecualian Kredit

31 Oktober  -
25 November 2016
Minggu 1 - Minggu 4

Tempoh maksimum Tambah Kursus berdenda (RM50.00 per kursus). Penambahan kursus selepas tempoh ini adalah tidak dibenarkan.

14 - 25 November 2016 Minggu 3 - Minggu 4

Tempoh maksimum Gugur Kursus berdenda (RM50.00 per kursus). Pengguguran kursus selepas tempoh ini adalah tidak dibenarkan.

21 November  -
2 Disember 2016
Minggu 4 - Minggu 5

Pelajar tidak dibenarkan membuat penambahan dan pengguguran kursus bermula dari tarikh ini.

5 Disember 2016  

Tempoh Permohonan Penangguhan Pengajian & Berhenti Pengajian dengan Diskaun

22 Oktober  -
4 November 2016
Mula Online -
Minggu Pertama Kuliah

Tempoh Permohonan Penangguhan Pengajian dengan Bayaran (Caj RM100/ jam kredit dan yuran penginapan akan dikenakan) **

7 November 2016 -
13 Januari 2017
Minggu 2 - Minggu 11

Tempoh Berhenti Pengajian dengan Bayaran (Caj RM100/ jam kredit dan yuran penginapan akan dikenakan)

7 November 2016 -
26 Februari 2017
Minggu 2 -
Cuti Akhir Semester

Cuti Pertengahan Semester

   

Tempoh mencetak Slip Menduduki Peperiksaan di Portal Pelajar

3 - 15 Januari 2017 2 Minggu
sebelum peperiksaan

Peperiksaan Akhir Sesi II 2016/2017

23 Januari - 3 Februari 2017 2 Minggu

Cuti Akhir Semester

4 - 26 Februari 2017 3 Minggu
Tertakluk kepada pindaan tanpa notis

** Tempoh permohonan penangguhan pengajian yang dibenarkan selewat-lewatnya Minggu Ke-11 perkuliahan.

 

mais pws lzs mais-corp kuiscell mpp kpt akept kpt soaring upwards

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
address  Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor, MALAYSIA  address  2.891009, 101.788373  address  +603 8911 7000  address  +603 8926 8462
address  info@kuis.edu.my (umum) / admission@kuis.edu.my (kemasukan) / webmaster@kuis.edu.my (laman web)