Perkara

Tarikh Tempoh

Pendaftaran Pelajar Baharu

15 - 16 November 2016 2 hari

Pendaftaran Kursus Online Pelajar Senior (Isi Borang AKA 11 - untuk pelajar yang tidak boleh online)

12 - 20 November 2016 2 Minggu

Sesi Perkuliahan

21 November 2016 -
3 Mac 2017
14 Minggu

Tempoh Tambah Kursus Online
(isi Borang AKA 16 - untuk pelajar yang tidak boleh online)

12 November -
4 Disember 2016
Mula Online - Minggu 2

Tempoh Gugur Kursus Online (isi Borang AKA 16 - utk pelajar yang tidak boleh online)

12 November -
11 Disember 2016
Mula Online - Minggu 3

Tempoh Permohonan Pertukaran Program / Semester

21 November -
16 Disember 2016
Minggu 1 - Minggu 4

Tempoh Permohonan Pemindahan dan Pengecualian Kredit

21 November -
16 Disember 2016
Minggu 1 - Minggu 4

Tempoh maksimum Tambah Kursus berdenda (RM50.00 per kursus). Penambahan kursus selepas tempoh ini adalah tidak dibenarkan.

5 - 16 Disember 2016 Minggu 3 - Minggu 4

Tempoh maksimum Gugur Kursus berdenda (RM50.00 per kursus). Pengguguran kursus selepas tempoh ini adalah tidak dibenarkan.

12 - 23 Disember 2016 Minggu 4 - Minggu 5

Pelajar tidak dibenarkan membuat penambahan dan pengguguran kursus bermula dari tarikh ini.

26 Disember 2016  

Tempoh Permohonan Penangguhan Pengajian & Berhenti Pengajian dengan Diskaun

12 - 25 November 2016 Mula Online -
Minggu Pertama Kuliah

Tempoh Permohonan Penangguhan Pengajian dengan Bayaran (Caj RM100/ jam kredit dan yuran penginapan akan dikenakan)**

28 November 2016 -
24 Februari 2017
Minggu 2 - Minggu 14

Tempoh Berhenti Pengajian dengan Bayaran (Caj RM100/ jam kredit dan yuran penginapan akan dikenakan)

28 November 2016 -
4 Jun 2017
Minggu 2 -
Cuti Akhir Semester

Cuti Pertengahan Semester

7 - 15 Januari 2017 1 Minggu

Study Week

4 - 12 Mac 2017 1 Minggu

Tempoh mencetak Slip Menduduki Peperiksaan di Portal Pelajar

21 Februari - 5 Mac 2017 2 Minggu
sebelum peperiksaan

Peperiksaan Akhir Sesi II 2016 / 2017

13 - 31 Mac 2017 3 Minggu

Cuti Akhir Semester

1 April - 4 Jun 2017 9 Minggu
Tertakluk kepada pindaan tanpa notis

** Tempoh permohonan penangguhan pengajian yang dibenarkan selewat-lewatnya Minggu Ke-14 perkuliahan.

 

Perkara

Tarikh Tempoh

Pendaftaran Pelajar Baharu

28 November 2016 1 hari

Sesi Perkuliahan

5 Disember 2016 - 3 Mac 2017 12 Minggu

Tempoh Tambah Kursus Online
(isi Borang AKA 16 - untuk pelajar yang tidak boleh online)

29 November -
11 Disember 2016
2 Minggu

Tempoh Gugur Kursus Online (isi Borang AKA 16 - utk pelajar yang tidak boleh online)

29 November -
18 Disember 2016
3 Minggu

Tempoh Permohonan Pertukaran Program / Semester

28 November -
23 Disember 2016
4 Minggu

Tempoh Permohonan Pemindahan dan Pengecualian Kredit

28 November -
23 Disember 2016
4 Minggu

Tempoh maksimum Tambah Kursus berdenda (RM50.00 per kursus). Penambahan kursus selepas tempoh ini adalah tidak dibenarkan.

12 - 30 Disember 2016 3 Minggu

Tempoh maksimum Gugur Kursus berdenda (RM50.00 per kursus). Pengguguran kursus selepas tempoh ini adalah tidak dibenarkan.

19 - 30 Disember 2016 2 Minggu

Pelajar tidak dibenarkan membuat penambahan dan pengguguran kursus bermula dari tarikh ini.

2 Januari 2017  

Tempoh Permohonan Penangguhan Pengajian & Berhenti Pengajian dengan Diskaun

28 November -
2 Disember 2016
Mula Daftar - 1 Minggu

Tempoh Permohonan Penangguhan Pengajian dengan Bayaran (Caj RM100/ jam kredit dan yuran penginapan akan dikenakan)**

5 Disember 2016 –
24 Februari 2017
12 Minggu

Tempoh Berhenti Pengajian dengan Bayaran (Caj RM100/ jam kredit dan yuran penginapan akan dikenakan)

5 Disember 2016 – 2 Jun 2017 26 Minggu

Cuti Pertengahan Semester

7 – 15 Januari 2017 1 Minggu

Study Week

4 – 12 Mac 2017 1 Minggu

Tempoh mencetak Slip Menduduki Peperiksaan di Portal Pelajar

21 Februari – 5 Mac 2017 2 Minggu
sebelum peperiksaan

Peperiksaan Akhir Sesi II 2016 / 2017

13 – 31 Mac 2017 3 Minggu

Cuti Akhir Semester

1 April – 4 Jun 2017 9 Minggu
Tertakluk kepada pindaan tanpa notis

** Tempoh permohonan penangguhan pengajian yang dibenarkan selewat-lewatnya Minggu Ke-14 perkuliahan.

 

mais pws lzs mais-corp kuiscell mpp kpt akept kpt soaring upwards

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
address  Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor, MALAYSIA  address  2.891009, 101.788373  address  +603 8911 7000  address  +603 8926 8462
address  info@kuis.edu.my (umum) / admission@kuis.edu.my (kemasukan) / webmaster@kuis.edu.my (laman web)