Perkara

Tarikh Tempoh

Pendaftaran Pelajar Baharu

22 Disember 2016 1 hari

Pendaftaran Kursus Online Pelajar Senior (Isi Borang AKA 11 - utk pelajar yang tidak boleh online)

17 - 25 Disember 2016 9 hari

**Kuliah

26 Disember 2016 -
2 April 2017
14 Minggu

Tempoh Tambah Kursus Online (isi Borang AKA 16 - utk pelajar yang tidak boleh online)

17 Disember 2016 -
8 Januari 2017
Mula Online - Minggu 2

Tempoh Gugur Kursus Online (isi Borang AKA 16 - utk pelajar yang tidak boleh online)

17 Disember 2016 -
15 Januari 2017
Mula Online - Minggu 3

Tempoh Permohonan Pertukaran Program / Semester

26 Disember 2016 -
20 Januari 2017
Minggu 1 - Minggu 4

Tempoh Permohonan Pemindahan dan Pengecualian Kredit

26 Disember 2016 -
20 Januari 2017
Minggu 1 - Minggu 4

Tempoh maksimum Tambah Kursus berdenda (RM50.00 per kursus). Penambahan kursus selepas tempoh ini adalah tidak dibenarkan.

9 - 20 Januari 2017 Minggu 3 - Minggu 4

Tempoh maksimum Gugur Kursus berdenda (RM50.00 per kursus). Pengguguran kursus selepas tempoh ini adalah tidak dibenarkan.

16 - 27 Januari 2017 Minggu 4 - Minggu 5

Pelajar tidak dibenarkan membuat penambahan dan pengguguran kursus bermula dari tarikh ini.

30 Januari 2017  

Tempoh Permohonan Penangguhan Pengajian & Berhenti Pengajian dengan Diskaun

17 - 30 Disember 2016 Mula Online -
Minggu Pertama Kuliah

Tempoh Permohonan Penangguhan Pengajian dengan Bayaran (Caj RM100/ jam kredit dan yuran penginapan akan dikenakan) **

2 Januari - 24 Mac 2017 Minggu 2 - Minggu 13

Tempoh Berhenti Pengajian dengan Bayaran (Caj RM100/ jam kredit dan yuran penginapan akan dikenakan)

2 Januari - 7 Mei 2017 Minggu 2 -
Cuti Akhir Semester

Cuti Pertengahan Semester

   

Tempoh mencetak Slip Menduduki Peperiksaan di Portal Pelajar

14 - 26 Mac 2017 2 Minggu
sebelum peperiksaan

Peperiksaan Akhir Sesi II 2016/2017

3 April  - 14 April 2017 1 Minggu

Cuti Akhir Semester

15 April  - 7 Mei 2017 3 Minggu
Tertakluk kepada pindaan tanpa notis

** Tempoh permohonan penangguhan pengajian yang dibenarkan selewat-lewatnya Minggu Ke-13 perkuliahan.

 

mais pws lzs mais-corp kuiscell mpp kpt akept kpt soaring upwards

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
address  Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor, MALAYSIA  address  2.891009, 101.788373  address  +603 8911 7000  address  +603 8926 8462
address  info@kuis.edu.my (umum) / admission@kuis.edu.my (kemasukan) / webmaster@kuis.edu.my (laman web)