Panduan Penggunaan Pelekat Kenderaan KUIS

Sila pastikan pelekat diletakkan di sebelah kanan kenderaan.

kereta

motor1

motor2