Fungsi Umum Bahagian

Memastikan tahap kawalan keselamatan di KUIS sentiasa berada di tahap terbaik dan selamat.

  Fungsi Khusus Bahagian
  Keselamatan

Bertanggungjawab memastikan tahap keselamatan KUIS berada pada tahap terbaik dan selamat merangkumi keselamatan pejabat, harta benda dan warga KUIS.

  Saman

Bertanggungjawab memastikan warga KUIS yang melanggar peraturan yang berkuat kuasa dikenakan saman berasaskan kepada peraturan-peraturan yang telah diwartakan oleh pihak KUIS.

  Clamping Kenderaan

Bertanggungjawab untuk mengambil tindakan ‘clamping’ kepada mana-mana kenderaan yang didapati tidak meletakkan kenderaan di tempat yang betul atau di tempat larangan yang telah diwartakan oleh pihak KUIS.

 

 

mais pws lzs mais-corp kuiscell mpp kpt akept kpt soaring upwards

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
address  Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor, MALAYSIA  address  2.891009, 101.788373  address  +603 8911 7000  address  +603 8926 8462
address  info@kuis.edu.my (umum) / admission@kuis.edu.my (kemasukan) / webmaster@kuis.edu.my (laman web)