Untuk sebarang pertanyaan sila hubungi Seksyen Peperiksaan dan Pengijazahan, Bahagian Pengurusan Akademik melalui:

Telefon

Faks

E-mel

:

:

:

03 89117000 samb. 1208 / 1209 / 1218 / 3325

03 8925 7677 

konvo@kuis.edu.my

Sekalung tahniah diucapkan sekali lagi kepada semua graduan dan selamat menerima Ijazah Sarjana, Ijazah Sarjana Muda dan Diploma. Sekian, terima kasih.

Daripada,

Seksyen Peperiksaan dan Pengijazahan,
Bahagian Pengurusan Akademik
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

PERHATIAN
 SILA AWASI BARANG-BARANG BERHARGA ANDA SEMASA BERADA DI DALAM DEWAN. PIHAK KUIS TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS KEHILANGAN BARANG-BARANG BERHARGA TERSEBUT.