Ijazah Doktor Falsafah (PhD)
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
bullet right red PI02 Ijazah Doktor Falsafah Pengajian Bahasa Arab
Fakulti Sains & Teknologi Maklumat
bullet right red PT01 Ijazah Doktor Falsafah Multimedia Kreatif
Fakulti Pendidikan
bullet right red PE01 Ijazah Doktor Falsafah Pendidikan

Ijazah Sarjana (Masters)
Fakulti Pengurusan dan Muamalah
bullet right red MG01 Pentadbiran Perniagaan (Muamalah)   bullet right red MT12 Kewangan Islam
bullet right red MT10 Pengurusan Sumber Manusia   bullet right red MT13 Perakaunan
bullet right red MT11 Ekonomi   bullet right red MT14 Komunikasi
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
bullet right red MT04 Usuluddin & Pemikiran Islam   bullet right red MT07 Pengajian Al-Quran
bullet right red MT05 Usuluddin (Perbandingan Agama)   bullet right red MT08 Pengajian Ilmu Qiraat
bullet right red MT06 Pengajian Al-Hadis   bullet right red MT09 Dakwah & Pembangunan Komuniti
Fakulti Syariah dan Undang-undang
bullet right red MG02 Syariah (Pengurusan)
Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat
bullet right red MC03 Teknologi Maklumat   bullet right red MT20 Sains (Multimedia Kreatif)
Fakulti Pendidikan
bullet right red MT15 Pendidikan (Pendidikan Islam)   bullet right red MT18 Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan)
bullet right red MT16 Pendidikan (Pendidikan Bahasa)   bullet right red MT19 Pendidikan (Teknologi Pendidikan)
bullet right red MT17 Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi)        

Diploma
Fakulti Pengurusan dan Muamalah
bullet right red MS31 Perakaunan   bullet right red MS34 Pengurusan Sumber Manusia
bullet right red MS32 Pengurusan Perniagaan   bullet right red CS41 Komunikasi
bullet right red MS33 Perbankan Islam   bullet right red LS43 Pengajian Bahasa Inggeris

Fakulti Pengajian Peradaban Islam

bullet right red IS11 Pengajian Islam (Bahasa Arab)   bullet right red IS14 Pengajian Islam (Al-Quran dan Al-Sunnah)
bullet right red IS13 Pengajian Islam (Akidah dan Pemikiran Islam)   bullet right red IS15 Pengajian Islam (Dakwah)
Fakulti Syariah dan Undang-undang
bullet right red IS12 Pengajian Islam (Syariah)   bullet right red IS18 Syariah dan Perundangan Islam
Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat
bullet right red MS36 Teknologi Maklumat (Multimedia)   bullet right red MS39 Sains Komputer
Diploma Perguruan
Fakulti Pendidikan
bullet right red ES53 Pendidikan Islam

 

mais pws lzs mais-corp kuiscell mpp kpt akept kpt soaring upwards

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
address  Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor, MALAYSIA  address  2.891009, 101.788373  address  +603 8911 7000  address  +603 8926 8462
address  info@kuis.edu.my (umum) / admission@kuis.edu.my (kemasukan) / webmaster@kuis.edu.my (laman web)