Ijazah Doktor Falsafah (PhD)
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
Fakulti Sains & Teknologi Maklumat
bullet right red PT01 Ijazah Doktor Falsafah Multimedia Kreatif
Fakulti Pendidikan
bullet right red PE01 Ijazah Doktor Falsafah Pendidikan

Ijazah Sarjana (Masters)
Fakulti Pengurusan dan Muamalah
Fakulti Pengajian Peradaban Islam
Fakulti Syariah dan Undang-undang
bullet right redMG02 Syariah (Pengurusan)
Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat
Fakulti Pendidikan
bullet right redMT15 Pendidikan (Pendidikan Islam)
bullet right redMT16 Pendidikan (Pendidikan Bahasa)
bullet right redMT17 Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi)

 

Diploma
Fakulti Pengurusan dan Muamalah

Fakulti Pengajian Peradaban Islam

Fakulti Syariah dan Undang-undang
Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat
bullet right redMS36 Multimedia
Diploma Perguruan
Fakulti Pendidikan