PUSAT PENDIDIKAN ISESCO DI MALAYSIA
Aras Bawah, Blok Akademik 1,
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS),
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor darul Ehsan.

address  +603 8911 7000   address   +603 8925 4402   emel  isesco@kuis.edu.my

Foto Nama dan Jawatan No. Sambungan /
Talian Terus
Alamat Emel
abd razif Dr. Abdul Razif bin Zaini
Pengarah
3505 abdulrazif@kuis.edu.my
ahmad ismail Tuan Hj. Ahmad bin Ismail
Penasihat
3400 ahmad@kuis.edu.my
profile lelaki Dr. Muhammad Haron bin Husaini
Ketua Unit Penyelidikan & Penerbitan
4106 muhdharon@kuis.edu.my
noor shamshinar Pn. Noor Shamshinar binti Zakaria
Ketua Unit Pentadbiran
1308 shamshinar@kuis.edu.my
khairatul akmar Dr. Khairatul Akmar bin Abd Latif
Ketua Unit Kursus, Latihan dan Seminar
6139 khairatulakmar@kuis.edu.my
ku fatahiyah Pn. Ku Fatahiyah binti Ku Azizan
Ketua Unit Kewangan
4109 kufatahiyah@kuis.edu.my
nor effendy Us. Nor Effendy bin Ahmad Sokri
Ketua Unit Teknologi & Inovasi
2316 noreffendy@kuis.edu.my
husni Us. Husni bin Abdullah
Ketua Unit Hubungan Luar & Antarabangsa
2323 husni@kuis.edu.my
nurhidayu Pn. Nurhidayu binti Mohamad Lif
Pegawai Tadbir
3405 nurhidayu@kuis.edu.my