Pengambilan Jubah

Masa

: 9 Pagi - 4 Petang

Rehat

: 1 - 2 Petang / 12:15 Tengah Hari - 2:45 Petang (Jumaat)

Tempat

: Pusat Konvensyen KUIS

28 Ogos 2019 (Rabu)

  • Fakulti Pengurusan & Muamalah (FPM)

29 Ogos 2019 (Khamis)

  • Fakulti Pengajian Peradaban Islam (FPPI)
  • Fakulti Syariah & Undang-undang (FSU)

30 Ogos 2019 (Jumaat)

  • Fakulti Pendidikan (FP)
  • Fakulti Sains & Teknologi Maklumat (FSTM)
Pemulangan Jubah

Masa

: 9 Pagi - 4 Petang

Rehat

: 1 - 2 Petang / 12:15 Tengah Hari - 2:45 Petang (Jumaat)

Tempat

: Pusat Konvensyen KUIS

10 September 2019 (Selasa)

  • Fakulti Pengurusan & Muamalah (FPM)

11 September 2019 (Rabu)

  • Fakulti Pengajian Peradaban Islam (FPPI)
  • Fakulti Syariah & Undang-undang (FSU)

12 September 2019 (Khamis)

  • Fakulti Pendidikan (FP)
  • Fakulti Sains & Teknologi Maklumat (FSTM)