Pengambilan Jubah

Masa

: 9:00 Pagi - 4:00 Petang (Rehat : 1:00 - 2:00 Petang)

Tempat

: Dewan Teater, Tingkat 1, Pusat Konvensyen KUIS

7 Ogos 2018 (Selasa)

  • Fakulti Sains & Teknologi Maklumat (FSTM)
  • Fakulti Pengurusan & Muamalah (FPM)

8 Ogos 2018 (Rabu)

  • Fakulti Pengajian Peradaban Islam (FPPI)

9 Ogos 2018 (Khamis)

  • Fakulti Pendidikan (FP)
  • Fakulti Syariah & Undang-undang (FSU)
Pemulangan Jubah

Masa

: 9:00 Pagi - 4:00 Petang (Rehat : 1:00 - 2:00 Petang)

Tempat

: Dewan Teater, Tingkat 1, Pusat Konvensyen KUIS

14 Ogos 2018 (Selasa)

  • Fakulti Sains & Teknologi Maklumat (FSTM)
  • Fakulti Pengurusan & Muamalah (FPM)

15 Ogos 2018 (Rabu)

  • Fakulti Pengajian Peradaban Islam (FPPI)

16 Ogos 2018 (Khamis)

  • Fakulti Pendidikan (FP)
  • Fakulti Syariah & Undang-undang (FSU)