Sidang 1 (11 Ogos 2018 | Sabtu | 7:30 Pagi)
Bil Fakulti Kod Program

Nama Program

1

FPPI PI01 Ijazah Doktor Falsafah Islamiyyat

2

FPM MG01 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Muamalah)
3 FSU MG02

Ijazah Sarjana Syariah (Pengurusan)

4

FSTM

MC03 Ijazah Sarjana Teknologi Maklumat
5 FPPI

BI02

Ijazah Sarjana Muda Al-Quran  Dan Al-Sunnah Dengan Komunikasi (Kepujian)
6

BI03

Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Dengan Multimedia (Kepujian)
7

BI04

Ijazah Sarjana Muda Al-Quran Dan Al-Qiraat (Kepujian)
8

BI05

Ijazah Sarjana Muda Dakwah Dengan Pengurusan Sumber Insan (Kepujian)
9

BC01

Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua (Kepujian)
10

BC03

Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab (Terjemahan) (Kepujian)
11

FSTM

BT01

Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Multimedia) (Kepujian)
12

BT02

Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) (Teknologi Rangkaian)
Sidang 2 (11 Ogos 2018 | Sabtu | 12:30 Tengah Hari)
Bil Fakulti Kod Program

Nama Program

1

FSU BI01 Ijazah Sarjana Muda Syariah Dengan Undang-Undang (Kepujian)
2 FPM BB01

Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan E-Dagang (Kepujian)

3

BB02

Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sumber Insan (Kepujian)
4

BB03

Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Dan Kewangan (Kepujian)
5

BB04

Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
6

BB05

Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Perbankan) (Kepujian)
7

BC02

Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Penyiaran) (Kepujian)
Sidang 3 (12 Ogos 2018 |  Ahad | 7:30 Pagi)
Bil Fakulti Kod Program

Nama Program

1 FPM

MS31

Diploma Perakaunan
2

MS32

Diploma Pengurusan Perniagaan
3

MS33

Diploma Perbankan Islam
4

MS34

Diploma Pengurusan Sumber Manusia
5

MS35

Diploma Ekonomi
6

CS41

Diploma Komunikasi
7 LS43

Diploma Pengajian Bahasa Inggeris

8

FP ES52 Diploma Perguruan (TESL)

9

ES53 Diploma Perguruan (Pendidikan Islam)
Sidang 4 (12 Ogos 2018 | Ahad | 12:30 Tengah Hari)
Bil Fakulti Kod Program

Nama Program

1 FPPI IS11

Diploma Pengajian Islam (Bahasa Arab)

2 IS14

Diploma Pengajian Islam (Al-Quran Dan Al-Sunnah)

3 IS15

Diploma Pengajian Islam (Dakwah)

4 IS16

Diploma Tahfiz Al-Qur'an Dan Al-Qiraat

5 FSU IS12

Diploma Pengajian Islam (Syariah)

6 IS18

Diploma Syariah Dan Perundangan Islam

7 FSTM MS36

Diploma Teknologi Maklumat (Multimedia)

8 MS39

Diploma Sains Komputer