Sidang 1 (21 Oktober 2017 | Sabtu | 7:30 Pagi)
Bil Fakulti Kod Program

Nama Program

1

FPM MG01 Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Muamalah)

2

FSU MG02 Ijazah Sarjana Syariah (Pengurusan)

3

FPM BB01 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan Dengan E-Dagang (Kepujian)

4

BB02 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sumber Insan (Kepujian)

5

BB03 Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Dan Kewangan (Kepujian)

6

BB04 Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)

7

BB05 Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Perbankan) (Kepujian)

8

BB07 Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Takaful) (Kepujian)

9

BC02 Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Penyiaran) (Kepujian)

10

FSU BI01 Ijazah Sarjana Muda Syariah Dengan Undang-Undang (Kepujian)

11

FSTM BT01 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Multimedia) (Kepujian)

12

BT02 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) (Teknologi Rangkaian)
Sidang 2 (21 Oktober 2017 | Sabtu | 12:30 Tengah Hari)
Bil Fakulti Kod Program

Nama Program

1

FPPI BI02

Ijazah Sarjana Muda Al-Quran  Dan Al-Sunnah Dengan Komunikasi (Kepujian)

2

BI03 Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Dengan Multimedia (Kepujian)

3

BI04 Ijazah Sarjana Muda Al-Quran Dan Al-Qiraat (Kepujian)

4

BI05 Ijazah Sarjana Muda Dakwah Dengan Pengurusan Sumber Insan (Kepujian)

5

BC01 Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab Sebagai Bahasa Kedua (Kepujian)

6

BC03 Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab (Terjemahan) (Kepujian)

7

IS11 Diploma Pengajian Islam (Bahasa Arab)

8

IS14 Diploma Pengajian Islam (Al-Quran Dan Al-Sunnah)

9

IS15 Diploma Pengajian Islam (Dakwah)

10

IS16 Diploma Tahfiz Al-Qur'an Dan Al-Qiraat
Sidang 3 (22 Oktober 2017 | Ahad | 7:30 Pagi)
Bil Fakulti Kod Program

Nama Program

1

FSU IS12 Diploma Pengajian Islam (Syariah)

2

IS18 Diploma Syariah Dan Perundangan Islam

3

FSTM MS36 Diploma Teknologi Maklumat (Multimedia)

4

MS38 Diploma Teknologi E-Dagang

5

MS39 Diploma Sains Komputer
Sidang 4 (22 Oktober 2017 | Ahad | 12:30 Tengah Hari)
Bil Fakulti Kod Program

Nama Program

1

FPM MS32 Diploma Pengurusan Perniagaan

2

MS33 Diploma Perbankan Islam

3

MS34 Diploma Pengurusan Sumber Manusia

4

MS35 Diploma Ekonomi

5

CS41 Diploma Komunikasi

6

MS42 Diploma Perancangan Kewangan Islam

7

LS43 Diploma Pengajian Bahasa Inggeris

8

FP ES51 Diploma Perguruan (TASLl)

9

ES52 Diploma Perguruan (TESLl)

10

ES53 Diploma Perguruan (Pendidikan Islam)

11

KUISCELL - Diploma Eksekutif Zakat