Sesi I 2019 / 2020
 Program Ambilan 1 Tarikh Akhir Pendaftaran
(Minggu ke 3 P&P)
 Sarjana Kerja Kursus 21 November 2019 (Khamis)
L2516 – MARCOM 2
13 Disember 2019 (Jumaat)

Sesi II 2019 / 2020
Matrikulasi
Ambilan 1 Hari Melengkapkan Dokumen Ambilan 2 Hari Melengkapkan Dokumen Tarikh Akhir Pendaftaran
(Minggu ke 3 P&P)
19 Oktober 2019 (Sabtu)
L2146 - PKK
19 Oktober 2019 (Sabtu)
PKK 
 Walk-In bermula 21 Oktober 2019
sehingga 8 November 2019
 - 8 November 2019 (Jumaat)
Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Sepenuh Masa)
Ambilan 1 Hari Melengkapkan Dokumen Ambilan 2 Hari Melengkapkan Dokumen Tarikh Akhir Pendaftaran
(Minggu ke 3 P&P)
16 November 2019 (Sabtu)
Semua Fakulti
L2144 - PKK
18 November 2019 (Isnin)
PKK
30 November 2019 (Sabtu)
Semua Fakulti
L2143 – PKK
30 November 2019 (Sabtu)
PKK
6 November 2019 (Jumaat)
Diploma & Ijazah Sarjana Muda (Separuh Masa)
Ambilan 1 Hari Melengkapkan Dokumen Ambilan 2 Hari Melengkapkan Dokumen Tarikh Akhir Pendaftaran
(Minggu ke 3 P&P)
7 Disember 2019 (Sabtu)
L2515 – MARCOM 2
7 Disember 2019
Pejabat Masing-masing
- - 20 Disember 2019 (Jumaat)
Sarjana Tesis Penuh / Mixed Mode & Ijazah Doktor Falsafah
Ambilan 1 Hari Melengkapkan Dokumen Ambilan 2 Hari Melengkapkan Dokumen Tarikh Akhir Pendaftaran
(Minggu ke 3 P&P)
19.11.2019 (Selasa)
Semua Fakulti
L2517 – MARCOM 2
19 November 2019
Pejabat Masing-masing
- - 13 Disember 2019 (Jumaat)

-----------------------------------------