ms my en gb ar aa
  Staff Portal      MyPortal      kLMS      COVID-19

Bahagian Pengurusan Akademik

Sistem Pengajian

title bottom left

  • Tahun Akademik Kolej Universiti dibahagikan kepada dua (2) sesi lazim iaitu :

    • Sesi I : 14 minggu perkuliahan : contoh : Sesi I 2014 / 2015

    • Sesi II : 14 minggu perkuliahan : contoh : Sesi II 2014 / 2015

  • Kolej Universiti juga mempunyai satu (1) sesi pendek yang dinamakan Sesi III. Sesi ini mengandungi tujuh (7) minggu perkuliahan. Sesi III tidak dikira sebagai semester pengajian bagi pelajar biasa tetapi dikira sebagai sesi lazim bagi pelajar Program Asasi dan Sarjana.

  • Perubahan tempoh perkuliahan dalam satu-satu sesi boleh dilakukan dengan kelulusan Senat Kolej Universiti.

 

Tempoh Pengajian

title bottom left

Tempoh pengajian maksimum yang dibenarkan :

DIPLOMA (SEPENUH MASA)

Tempoh Minimum : Tiada
Tempoh Maksimum : 10 Semester

DIPLOMA (SEPARUH MASA)

Tempoh Minimum : Tiada
Tempoh Maksimum : 14 Semester

IJAZAH SARJANA MUDA (SEPENUH MASA)

Tempoh Minimum : Tiada
Tempoh Maksimum : 12 Semester

IJAZAH SARJANA MUDA (SEPARUH MASA)

Tempoh Minimum : Tiada
Tempoh Maksimum : 16 Semester

ASASI (SEPENUH MASA)

Tempoh Minimum : Tiada
Tempoh Maksimum : 6 Semester

IJAZAH SARJANA (SEPENUH MASA)

Tempoh Minimum : 2 Semester
Tempoh Maksimum : 6 Semester

IJAZAH SARJANA (SEPARUH MASA)

Tempoh Minimum : 4 Semester
Tempoh Maksimum : 8 Semester

DOKTOR FALSAFAH (SEPENUH MASA)

Tempoh Minimum : 4 Semester
Tempoh Maksimum : 12 Semester

DOKTOR FALSAFAH (SEPARUH MASA)

Tempoh Minimum : 8 Semester
Tempoh Maksimum : 16 Semester